ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Serviciul de urmărire și încasare


SERVICIUL DE URMĂRIRE ȘI ÎNCASARE

Compartimentul de urmărire, evidență, încasare


Contact:
str. Oltului nr 2., 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

 

Telefon: +40 267 316 957 / 212, 216, 230, 231, 233, 234

         +40 736 883 568

 

Activitate:

 • Încasarea impozitelor, taxelor amenzilor și a altor venituri ale bugetului local
 • Verificarea gestionară a chitanțelor emise;
 • Emiterea și comunicarea somațiilor, adreselor de înființare a popririi;
 • Sistarea popririlor;
 • Solicitări de date de la diferite instituții în vederea identificării veniturilor/bunurilor urmăribile;
 • Deplasări pe teren în vederea clarificării situației fiscale și/sau identificarea bunurilor urmăribile;
 • Instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile, valorificarea bunurilor sechestrate;
 • Depunerea titlurilor executorii în vederea participării la distribuirea sumelor realizate prin executare silită în cazul în care procedura a fost pornită de un alt creditor;
 • Întocmirea dosarelor de insolvabilitate;
 • Sesizarea oficiului juridic pentru depunerea la instanța de judecată a cererilor privind transformarea amenzilor contravenționale neachitate în muncă în folosul comunității;
 • Arhivare a documentelor de încasare, a actelor privind stingerea amenzilor contravenționale, a dosarelor de executare silită;
 • Efectuarea controlului financiar preventiv;

 

 

Modalități de plată a impozitelor și taxelor locale:

1. Plata cu numerar:

•   se poate efectua la ghișeul de impozite și taxe a Primăriei mun. Sfântu Gheorghe
2. Plata cu ordin de plată:
•   se poate efectua prin banca unde  contribuabilul are cont deschis
Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe, Primăria
Banca beneficiar: Trezoreria mun.  Sfântu Gheorghe
C.U.Î: 4404605
Pentru codul de cont corespunzător plății dorite, vă rugăm accesați lista cu conturile IBAN

!!! Atragem atenția contribuabililor ca în cazul plaților prin virament, să indice codul  de identificare fiscală al beneficiarului Mun. Sfântu Gheorghe nr: 4404605, în caz contrar trezoreria va returna suma virată plătitorului. !!!


3. Plata cu card:
•   se poate efectua prin intermediul cititorului electronic POS instalat la ghișeul de impozite și taxe a Primăriei mun. Sfântu Gheorghe
4. Plata prin mandat poștal
5. 
Plata online

   Conturi IBAN

 

Compartimentul financiar operativ


Contact:
str. Oltului nr. 2, 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

 

Telefon: +40 267 316 957 / 201


 
Atribuții:

•   evidența operativă la toate capitolele de venituri conform legislației.
•   întocmirea situațiilor și rapoartelor periodice;
•   relații cu alte instituții, organizații financiare ;
•   ridicarea și verificarea documentelor bancare;
•   întocmirea facturilor;
•   efectuarea restituirilor către contribuabili;
•   operarea încasărilor efectuate prin bancă;
•   verificarea zilnică a disciplinei de casă;
•   întocmirea documentațiilor necesare pentru virarea sumelor datorate altor instituții.