ro
 
Marți, 26. Octombrie 2021.

Formulare tipizate


 

 

 

 

Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Municipale

- persoane fizice

1. Declarație pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane fizice

2. Declarație pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane fizice

3. Cerere pentru scoatereadin evidență clădiri, terenuri

4. Declarație pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloace de transport - persoane fizice

5. Declarație pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport - persoane fizice

6. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice

7. Cerere pentru utilizarea sistemului naţional electronic de plată online

8. Anexă la declaraţia fiscală/decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane fizice

9. Anexă la declaraţia fiscală/decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane fizice

10. Declarație specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deținătoare a mai multor clădiri

11. Contract de înstrăinare - dobândire a unui mijloc de transport

12. Cerere de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale - persoane fizice

13. Cerere pentru utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă

14. Declarație pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice

15. Declarație de impunere taxa speciala de salubrizare - persoane fizice

16. Cerere compensare - restituire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copiilor şi a Persoanelor cu Handicap

Cerere pentru acordarea asistenței personale sau indemnizației pentru persoane cu handicap

Cerere pentru încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap - reprezentant legal

Cerere pentru încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap - reprezentant legal

Cerere pentru încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap - în caz de deces

Cerere pentru prelungirea acordării indemnizaţiei cuvenite pentru persoane cu handicap

Cerere pentru prelungirea acordării indemnizaţiei cuvenite pentru persoane cu handicap - reprezentant legal

Cerere privind plata indemnizaţiei lunare neîncasată de către persoana cu handicap decedată

Cerere-tip de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap

Cerere pentru evidenţă şi stabilirea drepturilor minorilor cu handicap - pentru reprezentant legal

Cerere pentru aprobarea acordării retroactive a prestaţiei sociale pentru adulți cu handicap

Cerere pentru aprobarea acordării retroactive a prestaţiei sociale pentru copii cu handicap

Cerere pentru aprobarea eliberării unei roviniete pentru persoane cu handicap

Cerere pentru aprobarea eliberării unei roviniete pentru însoțitorii persoanelor cu handicap

Documente necesare pentru Compartimentul pentru Protecția și promovarea Drepturilor persoanelor cu handicap - pentru persoane cu handicap

Cerere de evaluare pentru stabilirea/ prelungirea măsurii de plasament

Cerere de evaluare pentru tineri

Declarația pe propria răspundere pentru Biroul de Protecția Copilului

Documentație pentru Compartimentul Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copiilor şi a Persoanelor cu Handicap - pentru minori