ro
 
Marți, 18. Iunie 2024.

Formulare tipizate


 

 

 

Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Municipale - persoane juridice

1. Declarație pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane juridice

2. Declarație pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice

3. Cerere pentru scoaterea din evidență clădiri, terenuri

4. Declarație pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloace de transport - persoane juridice

5. Declarație pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport - persoane juridice

6. Declarație pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

7. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice

8. Anexă la declaraţia fiscală/decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane juridice

9. Anexă la declaraţia fiscală/decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice

10. Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate

11. Cerere de înregistrare/vizare a abonamentelor și a biletelor de spectacole

12. Cerere de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale - persoane juridice

13. Cerere pentru utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă

14. Declarație pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone

15. Cerere compensare - restituire

16. Declarație de impunere_taxa salubrizare - persoane juridice

17. Declaratie mijloace de transport pe apa PF

18. Inregsitrare bilete-abonamente spectacole si Decont impozit pe spectacole

19. Taxă specială declarație - Decont pentru promovarea turismului

20. Formular de exprimare a consimțământului

21. Cerere - scădere debit amendă plătită la altă unitate administrativă

22. Cerere - eliberare adeverință privind plățile efectuate

23. Cerere - pentru stabilirea impozitului din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale carbogazoase și necarbogazoase

 

Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Municipale

- persoane fizice

1. Declarație pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane fizice

2. Declarație pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane fizice

3. Cerere pentru scoaterea din evidență clădiri, terenuri

4. Declarație pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloace de transport - persoane fizice

5. Declarație pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport - persoane fizice

6. Declaratie stabilire taxa afisaj reclama si publicitate PF

7. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice

8. Cerere pentru utilizarea sistemului naţional electronic de plată online

9. Anexă la declaraţia fiscală/decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane fizice

10. Anexă la declaraţia fiscală/decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane fizice

11. Contract de înstrăinare - dobândire a unui mijloc de transport

12. Cerere de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale - persoane fizice

13. Cerere pentru utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă

14. Declarație pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice

15. Declarație de impunere taxa speciala de salubrizare - persoane fizice

16. Cerere compensare - restituire

17. Declaratie mijloace de transport pe apa PF

18. Inregsitrare bilete-abonamente spectacole si Decont impozit pe spectacole

19. Taxă specială declarație - Decont pentru promovarea turismului

20. Cerere restituire amenzi contravenționale - conf. Ordin Ministerial nr. 1620/2022

21. Formular de exprimare a consimțământului

22. Cerere - scădere debit amendă plătită la altă unitate administrativă

23. Cerere - eliberare adeverință privind plățile efectuate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copiilor şi a Persoanelor cu Handicap

Cerere pentru acordarea asistenței personale sau indemnizației pentru persoane cu handicap

Cerere pentru încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap - reprezentant legal

Cerere pentru încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap - reprezentant legal

Cerere pentru încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap - în caz de deces

Cerere pentru prelungirea acordării indemnizaţiei cuvenite pentru persoane cu handicap

Cerere pentru prelungirea acordării indemnizaţiei cuvenite pentru persoane cu handicap - reprezentant legal

Cerere privind plata indemnizaţiei lunare neîncasată de către persoana cu handicap decedată

Cerere-tip de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap

Cerere pentru evidenţă şi stabilirea drepturilor minorilor cu handicap - pentru reprezentant legal

Cerere pentru aprobarea acordării retroactive a prestaţiei sociale pentru adulți cu handicap

Cerere pentru aprobarea acordării retroactive a prestaţiei sociale pentru copii cu handicap

Cerere pentru aprobarea eliberării unei roviniete pentru persoane cu handicap

Cerere pentru aprobarea eliberării unei roviniete pentru însoțitorii persoanelor cu handicap

Documente necesare pentru Compartimentul pentru Protecția și promovarea Drepturilor persoanelor cu handicap - pentru persoane cu handicap

Cerere de evaluare pentru stabilirea/ prelungirea măsurii de plasament

Cerere de evaluare pentru tineri

Declarația pe propria răspundere pentru Biroul de Protecția Copilului

Documentație pentru Compartimentul Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copiilor şi a Persoanelor cu Handicap - pentru minori