ro
 
Miercuri, 19. Iunie 2024.

Sprijin pentru plata chiriei


Tinerii cu vârsta sub 35 de ani vor primi până la 50 de euro lunar pentru plata chiriei

Scopul programului este de sprijinire a tinerilor care locuiesc, lucrează sau sunt studenți în Sfântu Gheorghe, de reducere a fenomenului de plecare a tinerilor înspre alte comunități, dar şi de stimulare a tinerilor să revină în municipiu.

Din 10 decembrie, tinerii pot depune cererile iar Primăria Sfântu Gheorghe le va acorda un sprijin de maxim 50 de euro/lună, dar nu mai mult de 25% din valoarea totală lunară a chiriei. Beneficiarul va suporta diferența de preț a chiriei din fondurile proprii.

Pentru a beneficia de acest sprijin, printre altele, solicitantul trebuie să fie major, în vârstă de sub 35 de ani la data soluționării cererii; să aibă domiciliul sau reședința în Sfântu Gheorghe; să fie absolvent de liceu sau școală profesională; locul de muncă să fie în Sfântu Gheorghe; să aibă un contract de închiriere valabil pe o perioadă de cel puțin 4 luni, înregistrat la ANAF; să nu dețină sau să nu fi deţinut în ultimii 5 ani o cotă-parte mai mare de jumătate dintr-o locuință; să nu fie rudă până la gradul IV inclusiv cu proprietarul imobilului de la care închiriază locuința; să nu aibă datorii la bugetul local.

De asemenea, tinerii care nu sunt studenţi vor beneficia de facilitate numai dacă au reşedinţa în municipiul Sfântu Gheorghe de minim 6 luni la data depunerii cererii.

Persoanele interesate vor depune cererea tip împreună cu documentele necesare (copie după act de identitate, diplome de studii şi contractul de închiriere, plus adeverinţa de la locul de muncă sau de la unitatea de învățământ), la Biroul pentru Tineret al Primăriei din strada Kőrösi Csoma Sándor nr. 5. Cererea tipizată va putea fi accesată de pe site-ul Primăriei (AICI) sau se va putea solicita în format tipărit de la Biroul pentru Tineret.

Conform regulamentului aprobat de Consiliul Local, după trei luni de la aprobarea cererii, solicitanţii declaraţi eligibili vor depune o Anexă (poate fi descărcată de AICI), urmând ca sumele pentru ultimele trei luni să fie plătite în maxim 10 zile. Această anexă va fi depusă o dată la trei luni.

Proiect de hotărâre și regulament

Modificare regulament

REZULTATE

Rezultate 20.12.2021 AICI

Rezultate 20.01.2022 AICI

Rezultate 21.02.2022 AICI

Rezultate 21.03.2022 AICI

Rezultate 20.04.2022 AICI

Rezultate 20.05.2022 AICI

Rezultate 20.06.2022 AICI

Rezultate 20.07.2022 AICI

Rezultate 19.08.2022 AICI

Rezultate 20.09.2022 AICI

Rezultate 20.10.2022 AICI

Rezultate 21.11.2022 AICI

Rezultate 20.12.2022 AICI

Rezultate 20.01.2023 AICI

Rezultate 20.02.2023 AICI

Rezultate 20.04.2023 AICI

Rezultate 20.07.2023 AICI

Rezultate 20.10.2023 AICI

Rezultate 20.11.2023 AICI

Rezultate 20.12.2023 AICI

Rezultate 22.01.2024 AICI

Rezultate 20.02.2024 AICI

Rezultate 20.03.2024 AICI