ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Conturi IBAN


Conturi IBAN

!!! Atragem atenția contribuabililor ca în cazul plaților prin virament, să indice codul  de identificare fiscală al beneficiarului Mun. Sfântu Gheorghe nr: 4404605, în caz contrar trezoreria va returna suma virată plătitorului. !!!

Bonificațiile acordate pentru plata cu anticipație, până la data de 31 martie a anului, a impozitului/taxei pe clădire, teren și a impozitului asupra mijloacelor de transport, se stabilesc la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani, cu excepţia cazului în care prin rotunjire rezultă o valoare a bonificaţiei mai mare de 10% din impozit, caz în care rotunjirea bonificaţiei se face prin diminuare.

Nr. cod fiscal: 4404605

Denumire impozit/taxă

Fel contribuabil

Număr cont

Impozit pe clădiri

Persoane fizice

RO44TREZ2562107020101XXX

Impozit și taxă pe clădiri

Persoane juridice

RO91TREZ2562107020102XXX

Impozit și taxă pe teren intravilan

Persoane fizice


RO88TREZ2562107020201XXX

Impozit și taxă pe teren intravilan

Persoane juridice

RO38TREZ2562107020202XXX

Impozit pe teren extravilan

Persoane fizice și juridice

RO85TREZ2562107020203XXX

Impozit pe mijloace. de transport (<12T)

Persoane fizice

RO63TREZ2562116020201XXX

Impozit pe mijloace. de transport (<12T)

Persoane juridice

RO13TREZ2562116020202XXX

Impozit pe mijloace. de transport (>12T)

Persoane fizice și juridice

RO34TREZ2565033XXX000266

Taxă judiciară de timbru

Persoane fizice și juridice

RO86TREZ25621070203XXXXX

Impozit pe spectacole

Persoane fizice și juridice

RO14TREZ25621150201XXXXX

Venituri din concesiune, închiriere
redevență din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale carbogazoase și necarbogazoase

Persoane fizice și juridice

RO29TREZ25621A300530XXXX

Taxă autorizație de construire

Taxă pt. certificat urbanism

Taxă pt. afișaj, reclamă, anunț

Taxă pt. ocuparea domeniului public

Persoane fizice și juridice
RO55TREZ25621180250XXXXX

Taxă pt. contravaloare carte de identitate

Persoane fizice

RO12TREZ25621330208XXXXX

Venituri din amenzi și alte sancțiuni

Persoane fizice și juridice

RO55TREZ25621A350102XXXX

Amenzi fiscale

Persoane fizice și juridice

RO44TREZ25621350202XXXXX

Taxe speciale

Persoane fizice și juridice

RO14TREZ25621360206XXXXX

Cheltuieli executare silita

 

Persoane fizice și juridice

RO03TREZ25621360214XXXXX 

Nr. cod fiscal: 26752503

Taxă de parcare rezidențială

Taxă de parcare pt. o zi / săptămână / lună (în baza înștiințării emise de Poliția Locală)

Persoane fizice și juridice

RO85TREZ256502205X007540

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ terit.

Persoane fizice și juridice

RO24TREZ25621390207XXXXX

 

 

Indicație completare ordin de plata

Conturi IBAN în format descărcabil