ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

LOCUINȚE SOCIALE ȘI DE NECESITATE


CENTRUL SOCIAL

Centrul Social este compus din ansamblul de locuințe situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului, nr. 9-11 şi str. Lunca Oltului nr. 13-15, care se atribuie unor persoane sau familii a căror situaţie socio-economică nu le permite accesul la o locuinţe.

Centrul Social este compus din 114 camere cu suprafaţă locuibilă de 35 mp (cameră, bucătărie, grup sanitar) şi 20 camere cu suprafaţă locuibilă de 16 mp (cameră și grup sanitar).

Solicitările depuse sunt analizate anual, de o Comisie desemnată, pe baza criteriilor de punctaj.

Acte necesare Centrul Social

Cerere Centrul Social

Criterii de pontaj

LOCUINȚE SOCIALE

Direcția de Asistență Socială al muncipiului Sfântu Gheorghe are în administrare 32 de locuință socială, situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr. 22 și 24, și care se atribuie unor persoane sau familii a căror situaţie socio-economică nu le permite accesul la o locuinţă. Aceste tipuri de locuințe sociale sunt compuse din 14 locuinţe cu 3 camere cu suprafaţă de 70,90 mp şi 18 locuinţe cu 2 camere cu suprafaţă de 57,80 mp. Familiile beneficiare a Centrului Social, care respectă strict prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare şi Contractului de închiriere au posibilitatea de a beneficia de locuinţe sociale de o categorie mai ridicată.

LOCUINȚE DE NECESITATE

Locuințele de necesitate aflate în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe al cărui drept de administrare a fost transmis Direcției de Asistență Socială – Sfântu Gheorghe prin Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, sunt destinate cazării temporare a persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

Persoanele/familiile care soliciă locuință de necesitate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • să fie major la data depunerii dosarului;
  • să se încadreze în unul dintre situațiile enumerate mai sus.

Cerere pentru locuință de necesitate

DATE DE CONTACT:

Compartiment Consiliere Programe Sociale

Adresă: str. Erege, nr. 19, muncipiul Sfântu Gheorghe

Telefon: 0267 312 111 - interior 106