ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Activități


Direcţia de Asistenţă Socială este serviciul public de asistenţă socială de interes local cu personalitate juridică care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, fiind înfiinţată în baza Hotărârii nr. 149/2001. Direcția are următoarele compartimente:

1. Compartiment Social

2. Compartiment Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copiilor şi a Persoanelor cu Handicap

3. Oficiul juridic

4. Compartiment Contabilitate, Finanţe

5. Compartiment Resurse Umane

6. Creşă cu program de lucru zilnic

7. Centre sociale din municipiul Sfântu Gheorghe

8. Adăpost de Noapte

Misiunea Compartimentului Social:

  • Aplicarea prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

  • Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei

  • Acordarea alocației de stat pentru copii și a indemnizației/stimulentului de inserție

  • Acordarea tichetelor sociale potrivit Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

 

Misiunea Comaprtimentului de Protecția și Promovarea Drepturilor Copiilor și a Persoanelor cu Handicap:

  • Respectarea, promovarea şi protecţia copilului şi familiei

  • Acordarea protecţiei persoanelor cu handicap

  • Acordarea de informaţii cu privire la drepturile, obligaţiile, protecţia persoanelor cu handicap

Adăpost de Noapte

  • Adăpostul de Noapte asigură condiţii corespunzătoare de cazare pe timpul nopţii persoanelor care nu posedă spaţiu de locuit şi au domiciliul sau reşedinţa în Sf. Gheorghe.

  • Adăpostul de Noapte funcţionează în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială având sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Romulus Cioflec, bl.144.

  • Beneficiar al Adăpostului de Noapte poate fi: orice persoană, care a împlinit vârsta de 18 ani şi poate dovedi cu document faptul că este localnic în Sfântu Gheorghe. Efectivul permis este de maximum 30 de bărbaţi şi maximum 30 de femei.