ro
 
Sâmbătă, 21. May 2022.

Compartimentul pentru Autorizarea Activităţilor Economice


Persoană de contact:

Caruz Cristina-Alina, referent de specialitate - cristina.caruz@sepsi.ro

 

Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 104
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 11

 

Prezentarea compartimentului:

- emiterea avizelor necesare autorizaţiilor de funcţionare;
- Autorizarea spaţiilor comerciale din Municipiul Sfântu Gheorghe
- gestionarea secretariatului Comisiei Tehnice de Amenajarea a Teritoriului şi Urbanism (CTATU)
- emiterea Avizului prealabil de oportunitate;
- informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;