ro
 
Sâmbătă, 21. May 2022.

Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor de Construcție și Desfiinţare


Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor de Construcţii şi Desfiinţare

Persoane de contact:

Sándor Judith, referent de specialitate - judith.sandor@sepsi.ro

Rákosi Ildikó, consilier - ildiko.rakosi@sepsi.ro 

Mirică Ioan Alexandru, consilier - ioan.mirica@sepsi.ro 

Vizi Zsolt, consilier - zsolt.vizi@sepsi.ro 


Date contact:


Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 104
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 11

Prezentarea activităţii biroului:

Emiterea autorizaţiilor de construire pentru:
- locuinţe noi, adăugiri la locuinţe, transformări locuinţe, reparaţii capitale;
- anexe gospodăreşti (şopron, garaj, seră etc.);
- unităţi industriale;
- unităţi comerciale;
- ateliere şi baze de producţie;
- dotări tehnico edilitare;
- panouri publicitare, firme, reclame etc.
- emiterea autorizaţiilor de desfiinţare a construcţiilor;
- emiterea diferitelor certificate şi adeverinţe.
- eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare se face în baza legilor nr.50/1991, 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza documentaţiilor de urbanism aprobate, respectând prevederile Codului civil.