ro
 
Miercuri, 17. Aprilie 2024.

Angajări 2022

27.01.2022 arhivă

____________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2


Organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei, în baza prevederilor art. 617 alin.(2) și ale art. 618 alin.(4) și alin.(22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, pentru funcții publice de execuție conform tabelului anexat.

Condiţii de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute de art. 479 alin.1, cu excepția lit.b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Dosarul de înscriere la concurs se depun la Compartimentul de Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 18.11.2022 – 07.12.2022, și conţin în mod obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de înscriere
b) adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
d) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Examenul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în data de 20 decembrie 2022 proba scrisă, ora 10.00, și va consta dintr-o probă scrisă și interviu.

Bibliografia stabilită pe domenii de activitate pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei este anexat la prezentul anunţ.


* Data anunțului: 18 noiembrie 2022

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere
Rezultatul probei scrise
Rezultatul interviului
Rezultatul final

____________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2


Organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei, în baza prevederilor art. 617 alin.(2) și ale art. 618 alin.(4) și alin.(22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, pentru funcții publice de execuție conform tabelului anexat.

Condiţii de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute de art. 479 alin.1, cu excepția lit.b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Dosarul de înscriere la concurs se depun la Compartimentul de Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 20.09.2022 – 10.10.2022, și conţin în mod obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de înscriere
b) adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
d) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Examenul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în data de 20 octombrie 2022 proba scrisă, ora 10.00, și va consta dintr-o probă scrisă și interviu.

Bibliografia stabilită pe domenii de activitate pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei este anexat la prezentul anunţ.


* Data anunțului: 20 septembrie 2022

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere
Rezultatul probei scrise
Rezultatul interviului
Rezultatul final

___________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Serviciul Elaborare Implementare Proiecte
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, științelor economice, sociologie sau relații internaționale și studii europene;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:
                       - minimum 5 ani - Consilier, gradul profesional principal
                       - minimum 1 an - Consilier, gradul profesional asistent 
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 27.07.2022-16.08.2022, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 06.09.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: - 4783 lei - consilier, principal
                                        - 4059 lei - consilier, asistent
                                      
 Data anunţului: 27 iulie 2022

Rezultate

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Serviciul Elaborare Implementare Proiecte
Şef serviciu (S), gradul II

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 483 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din domeniile economie, sociologie, relații internaționale și studii europene;
- studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condițiile prevăzute de Codul administrativ;

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 28.07.2022 – 16.08.2022, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 08.09.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  8385 lei
                                      
 Data anunţului: 28 iulie 2022

Rezultate

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Direcția Eficiență Energetică și Monitorizare Societăți Comerciale
• Director executiv (S), gradul II

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din domeniile inginerie civilă, inginerie electrică, inginerie energetică;
- studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 28.07.2022 – 16.08.2022, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 01.09.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  11797 lei
                                      
 Data anunţului: 28 iulie 2022

Rezultate

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Dezvoltări Energetice
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant

Condiţii de participare:
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile: inginerie electrică, inginerie energetică;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile: arhitectură, ştiinţe inginerești;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile: arhitectură, ştiinţe inginerești;
 Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 26.07.2022 – 16.08.2022, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 25.08.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: - 5009 lei - consilier, superior
                                        - 4783 lei - consilier, principal
                                        - 3858 lei - consilier, debutant


 Data anunţului: 26 iulie 2022

Rezultate

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul pentru Autorizarea activităților economice
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ştiinţe economice sau administrative;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 14.07.2022 – 02.08.2022, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 23.08.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4059 lei
                                                                               
 Data anunţului: 14 iulie 2022

Rezultate

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Urmărire a Asigurării Obligatorii a Locuințelor
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ştiinţe economice sau administrative;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 14.07.2022 – 02.08.2022, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 18.08.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4059 lei
                                                                               
 Data anunţului: 14 iulie 2022

Rezultate

________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul Dezvoltări Energetice al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Inspector de specialitate (S), gradul I/A
• Inspector de specialitate (S), gradul I
• Inspector de specialitate (S), gradul II
• Inspector de specialitate (S), gradul debutant

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în una din domeniile: arhitectură, inginerie civilă sau alte științe inginerești
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
             - 7 ani, în cazul postului de Inspector de specialitate (S), gradul I/A
             - 5 ani, în cazul postului de Inspector de specialitate (S), gradul I
             - 1 an, în cazul postului de Inspector de specialitate (S), gradul II
Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 30.06.2022-13.07.2022, ora 16.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 24.08.2022, ora 10.00 proba scrisă
 • interviul în data de 29.08.2022, ora se va stabi ulterior

Anexe:

Salariul brut de referință: - 5462 lei - Inspector de specialitate (S), gradul I/A
                                        - 4783 lei - Inspector de specialitate (S), gradul I
                                        - 4059 lei - Inspector de specialitate (S), gradul II
                                        - 3858 lei - Inspector de specialitate (S), gradul debutant
  

Data anunţului: 30 iunie 2022

Rezultate

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante la Direcția Juridică și Restituirea Proprietăților din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Biroul juridic
• Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional asistent

Compartimentul pentru restituirea proprietăților
• Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ştiinţe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 26.07.2022 – 16.08.2022, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 30.08.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4059 lei
                                         
                                      
 Data anunţului: 26 iulie 2022

Rezultate

___________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Investiții
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;
- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice- pentru Consilier, gradul profesional principal
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 12.07.2022-01.08.2022, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 12.08.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: - 4783 lei - consilier, principal
                                        - 3858 lei - consilier, debutant
                                      
 Data anunţului: 12 iulie 2022

Rezultate

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Protecție Civilă, Sănătate și Securitate în Muncă
• Inspector protecție civilă (M), clasa III, gradul profesional superior

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii iceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;
- curs în domeniul securității și sănătății în muncă atestat cu certificat de absolvire, cu o durata de cel putin 80 de ore;
- să dețină certificat de competenţe profesionale în condiţiile stabilite prin metodologia emisă de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, conform prevederilor art. 13 alin. (6) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 27.07.2022 – 16.08.2022, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 31.08.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  3549 lei
                                      
 Data anunţului: 27 iuLie 2022

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul Direcţiei de Urbanism al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor/Desfiinţare
• Referent de specialitate (SSD), clasa II, gradul profesional superior

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, în una din domeniile: urbanism, arhitectură și construcții;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 14.07.2022 – 02.08.2022, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 23.08.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4349 lei
                                                                               
 Data anunţului: 14 iulie 2022

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Monitorizare Lucrări
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ştiinţe inginerești ;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 14.07.2022 – 02.08.2022, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 22.08.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4059 lei
                                                                               
 Data anunţului: 14 iulie 2022

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

_________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Financiar Operativ
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior

Compartimentul Contabilitate
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ştiinţe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:
                     - Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior - minimum 7 ani;
                     - Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal- minimum 5 ani;
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 13.07.2022 – 01.08.2022, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 17.08.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 5009 lei - consilier, superior (se majorează în funcție de vechimea în muncă)
                                         4783 lei - consilier, principal (se majorează în funcție de vechimea în muncă)
                                      
 Data anunţului: 13 iulie 2022

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice specifice de conducere vacantă din cadrul Direcției de Urbanism

Arhitect șef (S), gradul II

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă de arhitect diplomat sau urbanist diplomat, arhitect sau urbanist absolvent cu licență și master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, conform art. 361 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 07.07.2022 – 26.07.2022, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 11.08.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 13046 lei
                                                                            
 Data anunţului: 07 iulie 2022

Rezultate

________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul Buget și Administrativ al al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Inspector de specialitate (S), gradul II

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an
Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 30.06.2022-13.07.2022, ora 16.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 10.08.2022, ora 10.00 proba scrisă
 • interviul în data de 12.08.2022, ora se va stabi ulterior

Anexe:

Salariul brut de referință: 4059 lei (se majorează în funcție de vechimea în muncă)
  

Data anunţului: 30 iunie 2022

Rezultate

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor/Desfiinţare
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent - 2 posturi

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în una din domeniile: arhitectură, urbanism, construcții;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:
             - minimum 7 ani – pentru Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior
             - minimum 1 an – pentru Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 30.06.2022 – 19.07.2022, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 09.08.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: - 5009 lei - consilier, superior
                                        - 4059 lei - consilier, asistent
                                      
 Data anunţului: 30 iunie 2022

Rezultate

_______________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul de Constatare, Impunere, Control persoane fizice al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Curier

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- studii medii - bacalaureat
Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 28.06.2022-11.07.2022, ora 16.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 25.07.2022, ora 10.00 proba scrisă
 • interviul în data de 27.07.2022, ora se va stabi ulterior

Anexe:

Salariul brut de referință: 2601 lei

Data anunţului: 28.06.2022

Rezultate

____________________________________________

_________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul Relații cu Publicul, Informații, Registratură al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Curier

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- studii medii - bacalaureat
Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 27.06.2022-08.07.2022, ora 15.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 27.07.2022, ora 10.00 proba scrisă
 • interviul în data de 29.07.2022, ora se va stabi ulterior

Anexe:

Salariul brut de referință: 2601 lei

Data anunţului: 27.06.2022

Rezultate

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Biroul achiziții publice
• Consilier achiziții publice (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an;
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 29.06.2022 – 18.07.2022, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 08.08.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4059 lei
                                      
 Data anunţului: 29 iunie 2022

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul Avizări şi Emiterea certificatelor de urbanism al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Inspector de specialitate (S), gradul II

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în una din domeniile: arhitectură, urbanism, inginerie civilă, inginerie geodezică
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an
Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 27.06.2022-08.07.2022, ora 15.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 28.07.2022, ora 10.00 proba scrisă
 • interviul în data de 02.08.2022, ora se va stabi ulterior

Anexe:

Salariul brut de referință: 4059 lei

Data anunţului: 27.06.2022

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Centralizator
 • Rezultatul final

____________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul Imagine și Comunicare al al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Inspector de specialitate (S), gradul I

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științe ale comunicării, sau cinematografie și media
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani
Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 24.06.2022-07.07.2022, ora 16.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 26.07.2022, ora 10.00 proba scrisă
 • interviul în data de 28.07.2022, ora se va stabi ulterior

Anexe:

Salariul brut de referință: 4783 lei

Data anunţului: 24.06.2022

Rezultate

____________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant contractual, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

• Muncitor, tr.I

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- studii medii/generale
- calificare într-una din meseriile: agricultor, tâmplar, zidar, instalator, lăcătuș, strungar, mecanic, electrician
- vechime în muncă - minim 7 ani

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 16.06.2022-29.06.2022, ora 16.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul SGDP în data de:

 • 11 iulie 2022, ora 9.00 proba scrisă
 • 13 iulie 2022 – interviu,

Anexe:

Salariul brut de referință: 3272 lei
                                       

Data anunţului: 16.06.2022

Rezultate

______________________________________________

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Protecție Civilă, Sănătate și Securitate în Muncă
• Inspector protecție civilă (M), clasa III, gradul profesional superior

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii iceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;
- curs în domeniul securității și sănătății în muncă atestat cu certificat de absolvire, cu o durata de cel putin 80 de ore;
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 10.06.2022 – 29.06.2022, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 12.07.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  3549 lei
                                      
 Data anunţului: 10 iunie 2022

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul Buget și Administrativ al al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Inspector de specialitate (S), gradul II

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an
Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 30.05.2022-14.06.2022, ora 16.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 27.06.2022, ora 10.00 proba scrisă
 • interviul în data de 29.06.2022, ora se va stabi ulterior

Anexe:

Salariul brut de referință: 4059 lei
  

Data anunţului: 30 mai 2022

Rezultate

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Financiar Operativ
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ştiinţe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 02.05.2022 – 23.05.2022, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 02.06.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  5009 lei
                                      
 Data anunţului: 02 mai 2022

Rezultate

________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual temporar vacant, pe perioadă determinată, la Compartimentul pentru Învățământ și Cultură al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Inspector de specialitate (S), gradul II

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul arte plastice sau arte decorative
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an
Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 27.05.2022-03.06.2022, ora 15.00.
Date de contact:  Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 15 iunie 2022, ora 10.00 proba scrisă
 • interviul, în data de 17.06.2022, ora 12.00

Anexe:

Salariul brut de referință: 4059 lei
Data anunţului: 27 mai 2022

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

___________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Investiții
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 09.05.2022-30.05.2022, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 09.06.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  3858 lei
                                      
 Data anunţului: 09 mai 2022

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

____________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Muncitor, tr.I - Formația Grădinărie
- studii medii/generale
- calificare într-una din domeniile: agricultură, floricultură, produse manufacturiere decorative
- vechime în muncă - minim 7 ani

Muncitor, tr.III - Formația Grădinărie
- studii medii/generale
- calificare într-una din meseriile: agricultor, tâmplar, zidar,, lăcătuș
- vechime în muncă - minim 1 an

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 06.05.2022-19.05.2022, ora 16.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul SGDP în data de:

 • 30 mai 2022, ora 9.00 proba scrisă
 • 02 iunie 2022 – interviu,

Anexe:

Salariul brut de referință: 3272 lei - Muncitor, tr.I
                                         2721 lei - Muncitor, tr.III

Data anunţului: 06.05.2022

Rezultate

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Urmărire, Incasare, Evidență
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 19.04.2022 – 09.05.2022, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 25.05.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  5009 lei
                                      
 Data anunţului: 19 aprilie 2022

Rezultate

________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul Buget și Administrativ al al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Inspector de specialitate (S), gradul II

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an
Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 09.05.2022-20.05.2022, ora 16.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 31.05.2022, ora 10.00 proba scrisă
 • interviul în data de 03.06.2022, ora se va stabi ulterior

Anexe:

Salariul brut de referință: 4059 lei
  

Data anunţului: 09 mai 2022

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Centralizator
 • Rezultatul final

____________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Investiții
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: - minimum 5 ani;
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 13.04.2022-02.05.2022, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 24.05.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4783 lei
                                      
 Data anunţului: 13 aprilie 2022

Rezultate

_______________________________________

________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul Buget și Administrativ al al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Inspector de specialitate (S), gradul II

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an
Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 01.04.2022-14.04.2022, ora 16.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 28.04.2022, ora 10.00 proba scrisă
 • interviul în data de 03.05.2022, ora se va stabi ulterior

Anexe:

Salariul brut de referință: 4059 lei
  

Data anunţului: 01 aprilie 2022

Rezultate

___________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă din cadrul Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe

Director executiv (S), gradul II

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul din următoarele domenii de licență, după caz: asistență socială sau sociologie, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei, drept, științe administrative, sănătate, economie sau management, finanțe, contabilitate;
- să fie absolvență cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- pot participa la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director executiv şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute la alin. (2) cu condiţia să fi absolvit studii de masterat în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice conform dispozițiilor din Anexa nr. 2, art.13, alin.(2) și alin.(3) din H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 04.03.2022-23.03.2022, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 06.04.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  12756 lei
                                      
 Data anunţului: 04 martie 2022

Rezultate

În conformitate cu măsurile sanitare în vigoare, accesul în clădirea Primăriei și, prin urmare, la concursurile de recrutare, se va face doar pe baza uneia dintre următoarele documente: certificatul verde care atestă vaccinarea împotriva COVID-19, rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore, rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore, un document care dovedește trecerea prin boala COVID-19 în ultimele 180 de zile.

______________________________________

___________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Investiții
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 11.03.2022-30.03.2022, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 13.04.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  3858 lei
                                      
 Data anunţului: 11 martie 2022

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

__________________________________________

ANUNȚ
EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2


Organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei, în conformitate cu prevederilor art. 617 alin.(2) și al art. 618 alin.(22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcții publice de execuție conform anexei 1.

Condiţii de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute de art. 479 alin.1, cu excepția lit.b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Dosarul de înscriere la concurs se depun la Compartimentul de Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 25.02.2022 – 16.03.2022, și conţin în mod obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de înscriere
b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
d) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Examenul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în data de 29 martie 2022 proba scrisă, ora 10.00, și va consta dintr-o probă scrisă și interviu.

Bibliografia stabilită pe domenii de activitate pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei este anexat la prezentul anunţ.


* Data anunțului: 25 februarie 2022

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere
Rezultatul probei scrise
Rezultatul interviului
Rezultatul final

____________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Muncitor, tr.I - Echipa de Întreținere Zone Verzi
- studii medii/generale
- calificare într-una din meseriile: agricultor, tâmplar, zidar, lăcătuș, strungar, mecanic, electrician, instalator, sudor
- vechime în muncă - minim 7 ani

Muncitor, tr.IV
- studii medii/generale
- calificare într-una din meseriile: agricultor, tâmplar, zidar,
- vechime în muncă - nu se solicită

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 1.03.2022-14.03.2022, ora 16.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul SGDP în data de:

 • 23 martie 2022, ora 9.00 proba scrisă
 • 25 martie 2022 – interviu, ora 13.00

Anexe:

Salariul brut de referință: 3272 lei - Muncitor, tr.I
                                         2676 lei - Muncitor, tr.IV

Data anunţului: 01.03.2022

Rezultate

În conformitate cu măsurile sanitare în vigoare, accesul în clădirea Primăriei și, prin urmare, la concursurile de recrutare, se va face doar pe baza uneia dintre următoarele documente: certificatul verde care atestă vaccinarea împotriva COVID-19, rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore, rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore, un document care dovedește trecerea prin boala COVID-19 în ultimele 180 de zile.

______________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul Urmărire, Incasare, Evidență
• Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, în perioada: 22.02.2022 – 14.03.2022, ora 16.00. Persoana de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 25.03.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  5009 lei
                                      
 Data anunţului: 22 februarie 2022

Rezultate

În conformitate cu măsurile sanitare în vigoare, accesul în clădirea Primăriei și, prin urmare, la concursurile de recrutare, se va face doar pe baza uneia dintre următoarele documente: certificatul verde care atestă vaccinarea împotriva COVID-19, rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore, rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore, un document care dovedește trecerea prin boala COVID-19 în ultimele 180 de zile.

______________________________________

________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul pentru Tineret al al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Inspector de specialitate (S), debutant

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în științe administrative, sau științe ale comunicării, relații internaționale și studii europene, management, economie, marketing, sociologie, științe politice, turism cultural
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită
Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 08.02.2022-21.02.2022, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 02.03.2022, ora 10.00 proba scrisă
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 3858 lei
  

Data anunţului: 08 februarie 2022

Rezultate

În conformitate cu măsurile sanitare în vigoare, accesul în clădirea Primăriei și, prin urmare, la concursurile de recrutare, se va face doar pe baza uneia dintre următoarele documente: certificatul verde care atestă vaccinarea împotriva COVID-19, rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore, rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore, un document care dovedește trecerea prin boala COVID-19 în ultimele 180 de zile.

________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Centrul de Arte Plastice al al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Inspector de specialitate (S), gradul II

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în arte plastice, arte decorative, design sau istoria și teoria artei
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază
- permis de conducere categoria B

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 31.01.2022-11.02.2022, ora 15.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 22 februarie 2022, ora 10.00 proba scrisă
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 4059 lei
  

Data anunţului: 31 ianuarie 2022

Rezultate

În conformitate cu măsurile sanitare în vigoare, accesul în clădirea Primăriei și, prin urmare, la concursurile de recrutare, se va face doar pe baza uneia dintre următoarele documente: certificatul verde care atestă vaccinarea împotriva COVID-19, rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore, rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore, un document care dovedește trecerea prin boala COVID-19 în ultimele 180 de zile.

________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual temporar vacant, pe perioadă determinată, la Centrul de Arte Plastice al al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Inspector de specialitate (S), gradul II

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul arte plastice sau arte decorative
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 17.01.2022-21.01.2022, ora 15.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe în data de:

 • 01 februarie 2022, ora 10.00 proba scrisă
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: 4059 lei
  

Data anunţului: 14 ianuarie 2022

Rezultate

_____________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:
Biroul achiziții publice
• Consilier achiziții publice (S), clasa I, gradul profesional asistent – 2 posturi

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau inginerești, juridice, informatică;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: min. 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 17.12.2021 - 05.01.2022, ora 16.00.
Date de contact:  e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 18.01.2022, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință:  4059 lei
                                                                          
Data anunţului: 17 decembrie 2022

Rezultate

__________________________________________