ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Declarații de avere și interese - Primărie


Numele şi prenumele Departamentul Funcţia Declaraţia de avere Declaraţia de interese        
Aczél Renáta Birou juridic Consilier juridic 2023 2023        
Albert Réka Biroul administrație locală Consilier 2011 2012 2013 -2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2011 2012 2013 -2017 /2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Ambarus Annamaria Serviciul Elaborare Implementare Proiecte Consilier 2022/2023 2022/2023        
Antal Delin-Ionela Serviciul Elaborare Implementare Proiecte Consilier 2019/2019* 2020/2021/2022/2023 2019 2019*/2020/2021/2022/2023        
Antalka Erika Serviciul Imagine și Comunicare Consilier 2021 2022/2023 2021/2022/2023        
Andrei-Bucșa Lăcrămioara Biroul locativ și ocuparea domeniului public Consilier 2014 2015 2016 - 2020/2021/2022/2023

2014 2015 2016 - 2020/2021/2022/2023

       
 Babos Éva Comp. de urmărire, încasare, evidență  Referent 2021/2022/2023 2021/2022/2023        
Bagoly Melinda Comp. de autoritate tutelară Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 2017 /2018/2019 2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Bács Béla Comp. de emitere a autorizațiilor de desființare Consilier 2022/2023 2022/2023        
Bálint Réka Comp. de achiziții publice Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 2017 2018/2019/2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Balog Otto Serviciul de urmărire, încasare, evidență financiar-fiscală Șef serviciu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Barabás Dorottya-Adrien Biroul juridic Consilier juridic 2019/2020/2021/2022/2023/- 2019/2020/2021/2022/2023/-        
Barabás Beáta Comp.pt Restituirea Proprietății Consilier juridic 2021/2021*/2022/2023 2021/2021*/2022/2023        
Barabás László-Csaba Comp.Autorizare Activitătți Economice Consilier 2023 2023        
Bartha Ferenc-Alpar Biroul de constatare, impunere, control - pers. juridice Consilier juridic 2023/2023*/ 2023/2023*/        
Bartha (Deák) Iringó Comp. registru agricol Consilier 2017 2018 2019 2020/2021/2022 2017 2018 2019 2020/2021/2022        
Bartha István-Jenő Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului Consilier 2019 2020/2021/2022/2023 2019/2020/2021/2022/2023        
Barta Monika Serviciu Imagine si Comunicare Sef serviciu 2010 -2015/ 2016/2017 2018 2019 2020/-/2023 2010 -2016/2017 2018 2019/2020/-/2023        
Beke Andrea (Beke,Barabás) Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Bardocz Annamária Serv elaborare, implementare, proiecte Consilier 2022/2023 2022/2023        
Bardócz Otilia SGDP Șef formație 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 2017 2018/2019/2020/2021/- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/-        
Benő Pálma Comp.pentru Tineret Consilier 2021/2022/2023 2021/2022/2023        
Benkő Cecilia-Mónika Comp.Administrație Locală Consilier 2021/2022/2023 2021/2022/2023        
Berszan Ruxandra-Carmen Serv Dezvoltare energetica Sef serviciu 2022/2023 2022/2023        
Biró László Direcția de gospodărire comunală Director executiv 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Birtalan Erzsébet-Csilla Instituția arhitectului șef Arhitect-şef 2010/2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 2017 2018 2019 2020/2021/2022/- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/-        
Bitai Judit Comp. tehnologia informației și administrarea bazei de date Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Blága Aba SGDP Director adjunct 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Bodor Enikő Comp. de autoritate tutelară Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Bogyó(Gergely) Magdolna Comp.Regim Evidență Consilier 2014 /2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023/2023-2 2014 /2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023/2023-2        
Bokor Erzsébet Comp. de urmărire, încasare, evidență Referent 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Borcsa Ferenc Serviciul comunitar de evidență a persoanelor Șef serviciu 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 - 2019/2020/2021/2022/2023 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 -2019//2020/2021/2022/2023        
Boros Zoltan Comp. Investiții Consilier 2021/2022/- 2021/2022/-        
Borsos Monika Comp. de achiziții publice Consilier 2018/2019 2020/2021/2022/2023 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Buja C. Béla Gergely Comp. proiecte, programe Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Bujdosó Ágota-Noémi Comp.Contabilitate Consilier 2021/2021*/2022/2023 2021/2021*/2022/2023        
Cazac Elena Comp.Regim Evidență Referent 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2022-2/- 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2022-2/-        
Caruz Cristina-Alina Comp. de Informare urbanistică a publicului Referent de specialitate 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Cherciu Piroska-Enikő Comp.ghiseu Unic Referent 2023 2023        
Ciulei Ioan Direcția Gospodă. Comunală Consilier 2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Cojocaru Katalin Comp. Relații cu Publicul, Informații, Registratură Referent 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Comșa Mirela-Maria Comp.Ghișeu Unic Referent 2019 2020/2021/2022/2022-2/- 2019 2020/2021/2022/2022-2/-        
Cozanu Adriana Serviciul Imagine și Comunicare Consilier 2021/2022/2023 2021/2022/2023        
Czimbalmos Kozma Csaba   Administrator public 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Császár József-Florian Comp. SSM Inspector protectie civila 2023 2023        
Deák Emőke Comp. registru agricol Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Demeter Irén Comp. de autoritate tutelară Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020 2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013/2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Dezső Csaba Biroul Achiziții Publice Consilier 2021/2022/2023 2021/2022/2023        
Dézsi Emőke-Zelma Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice Referent 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020 2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Dobrița Etelka-Hainal Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului Referent 2019 2020 /2021/2022/2023 2019 2020/2021/2022/2023        
Éltes István Comp. de Urmărire a Asigurării Obligatoriu a Locuințelor Referent 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Fábián Gellért-Győző Serviciul Imagine și Comunicare Consilier 2021/2022/2023/2023* 2021/2022/2023        
Fazakas Iosif Biroul Locativ și Ocuparea domeniului public Consilier 2019/2020/2021/2022/2023 2019/2020/2021/2022/2023        
 Hadnagy (Feér) Éva Biroul Achiziții Publice Consilier  2021/2022/2023 2021/2022/2023        
Fehérvári Tibor Comp.Regim Evidență Consilier 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Fejér Timea Biroul juridic Consilier juridic 2021/2022/2023 2021/2022/2023        
Fejer Zsolt Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului Consilier 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023/2023* 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Fekete Attila Comp. pentru autorizarea activităților de transport public local Consilier 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Fekete Frigyes-László Serviciul de urmărire, încasare, evidență financiar-fiscală Consilier 2010 2011 2012 2013 -2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 -2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Fekete Márta Réna Comp.de Stare Civilă Consilier juridic 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Ferenczi István Serviciul buget și administrativ Consilier 2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Finna Cornelia Biroul administrație locală Referent 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Fogas Noemi Serviciul Eficiență Energetică Șef serviciu 2023/2023* 2023/2023*        
Galiger Jozsef-Attila Biroul juridic Consilier juridic 2021/2022/2023 2021/2022/2023        
Gáll Sándor Direcția Gospodă. Comunală Referent 2015 2016/2017 2018/2019/2020/2021/2022/2023 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Kántor-Gecse Ágnes Biroul Juridic Consilier juridic 2016/2017 2018 2019/2020/2021/-/2023 2016/2017 2018 2019 2020/2021/-/2023        
Gergely Edit Comp. de dezvoltare, investiții Consilier 2019 2020/2021/2022/2023 2019 2020/2021/2022/2023        
Gergely Sándor Comp. pentru autorizarea activităților de transport public local Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Gergely Gabriella-Krisztina Comp. asigurare obligatorii a locuintelor Consilier 2022/2023 2022/2023        
Giliga Laszlo-Ferenc Comp. investiții Consilier 2022/2023 2022/2023        
Gliga (Oprea) Loredana-Ana-Maria Serv.Comunitar de Evidență a Persoanelor Consilier 2021/2022/2023 2021/2022/2023        
Grigorescu Gabriela Comp. de dezvoltare, investiții Consilier 2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Grigorescu Vasile Biroul locativ și ocuparea domeniului public Referent de specialitate 2020/2021/2022/2023 2020/2021/2022/2023        
Györbíró Adél-Andrea Comp. de Control și Inspecție Fiscală Referent 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Györbíró István Comp. păduri, pășuni Referent de specialitate 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Györfi László Comp. de dezvoltare, investiții Referent de specialitate

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023/-

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023/-        
Hegyi Klára Biroul contabilitate Consilier 2014 2015 2016 - 2020 2020*/2021/2022/2023 2014 2015 2016 - 2020 2020*/2021/2022/2023        
Hengán Hajnal Direcția patrimoniu Director 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Hermány Lehel Serv.Comunitar de Evidență a Persoanelor Referent 2021/2022/2023 2021/2022/2023        
Ilyés Adél Comp. Avizări şi Emitere a Certificatelor de Urbanism Consilier 2019 2020/2021/2022/2023 2019 2020/2021/2022/2023        
Imreh Ildikó Comp.(Resurse Umane) Constatare, Impunere, Control - persoane juridice Consilier 2017 2018 2019 -/2021/2022/2022-2/2023 2017 2018 2019 -/2021/2022/2023        
Imreh Ildikó-Mária Comp. de Stare Civilă Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Incze G. Paraschiva Comp. Constatare, Impunere, Control - persoane juridice Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Jordáki Adél Comp. financiar operativ Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023        
Kanabé Sándor-Attila Comp.Investiții Consilier 2021/2022/2023 2021/2022/2023        
Kerti Andrea Serv.Elaborare, Implementare Proiecte Consilier 2021/2022/2023 2021/2022/2023        
Kis Anca Biroul Locativ și Ocuparea domeniului public Consilier 2019/2019* 2020/2021/2022/2023 2019/2019*/2020/2021/2022/2023        
Kiss Balázs Biroul Locativ și Ocuparea domeniului public Consilier 2022/2023 2022/2023        
Kiss Ildikó Biroul Administrație Locală Consilier 2016/2017 2018 2019/2020 /2021/- 2016/2017 2018 2019/2020/2021/-        
Kiss Imola-Boglárka Comp.Investiții Consilier 2021/2022/2023 2021/2022/2023        
Kiss Tünde Comp. de relații cu publicul,informații, registratură Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Ferencz (Kocsis-Boldizsár) Noémi Investitii Consilier 2021/2022/2023/ 2021/2022/2023/        
Köllő Ildikó Biroul pentru monitorizarea SC și servicii comunitare de utilități publice/ Comp.Constatare, Impunere, Control-persoane juridice Șef birou/ Consilier 2016/2017 2018 2018* 2019/ 2020/2021/2022/2023 2016/2017 2018 2018* 2019/2020/2021/2022/2023        
Kolumbán Levente Biroul Administrație Locală Consilier 2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Kondor Z. Anna Mária Serviciul de urmărire, încasare, evidență financiar-fiscală Referent 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Kovács Andrea Tünde Biroul contabilitate Șef birou 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Kovács Emilia-Felicia Serviciul de urmărire, încasare, evidență financiar-fiscală Referent 2020/2021/2022/2022-2/- 2020/2021/2022/2022-2/-        
Köpe Éva Biroul Administrație Locală Referent 2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Kulcsár Tünde Ildikó   Secretar municipiu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Kurtuly Elena Comp.Constatare, Impunere, Control-persoane fizice Consilier 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Lajos Katalin Comp.pt Restituirea Proprietății Consilier juridic 2021/2021*/2022/- 2021/2021*/2022/-        
László Csaba Tibor Comp. de administrare a domeniului public Referent de specialitate 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
László A. Levente Comp. de protecție civilă, sănătate și securitate în muncă, informații clasificate Inspector 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017/ 2017-2 -2019/2020/2021/2022/2022*/- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017/ 2017-2 - 2019/2020/2021/2022/2022*/-        
Lemhényi Zsuzsanna Biroul contabilitate Referent 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/-        
Lőcsei Zsuzsánna Comp. de autoritate tutelară Consilier 2020/2021/2022/2023 2020/2021/2022/2023        
Lukáts Mária Veronika Serviciul constatare, impunere, control Șef serviciu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017/2019/2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 -2019/2020/2021/2022/2023        
Burca(Macovei) Otilia-Petruta Biroul juridic Consilier Juridic 2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Madár Franciska Serviciul Buget şi Administrativ Consilier 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Marton Lichtfusz Katalin Biroul Imagine, Organizare Evenimente, Tourinfo Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Máthé Enikő Serv.Elaborare Implementare Proiecte Consilier 2023 2023        
Mátyus Mária SGDP Șef formație /2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 /2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Mihály Mónika Comp. Resurse Umane Referent de specialitate 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023/2023*/- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023/2023*/-        
Mike Csilla Serv.Elaborare, Implementare Proiecte Consilier 2021/2022/2023 2021/2022/2023        
Milik Vasilica Comp.Regim Evidență Consilier 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2014/ 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Mirică Ioan-Alexandru Comp. de emitere a autorizațiilor/desființare Consilier 2020/2021/2022/- 2020/2021/2022/-        
Molnár Edit Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice Referent 2010 2011 2012 2013 -2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 -2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Molnár Katalin Biroul juridic (Consilier juridic) Șef birou 2010 2011 2012 -2018/ 2019/2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 -2018/2019/2020/2021/2022/2023        
Morar Iulia-Lia Administratie locala Consilier juridic 2022/2023 2022/2023        
Morar Edith Biroul juridic Șef-birou 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Nagy Genovéva Beatrice Biroul contabilitate Referent 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023/2024/- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023/2024/-        
Nagy Márta Comp. de resurse umane Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 /2023- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 /2023-        
Nagy Timea Comp.Regim Evidență Consilier 2020/2021/2022/2023 2020/2021/2022/2023        
Nagy Zoltán Secția Baza de agrement Șugaș Băi Șef secție 2010 2011 2012 2013 2013* 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2013* 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Nagy Zoltán Comp. pentru învățământ și cultură Consilier 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023/2023-1/2023-2/- 2014/2015/2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023/ 2023-1/2023-2/-        
Oláh Melinda Comp.Financiar Operativ Consilier 2023 2023        
Ördög Melinda DFPM - Sfântu Gheorghe Consilier juridic 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2022-2/- 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2022-2/-        
Ördög Mónika Comp. Stare Civilă Referent 2021/2021*/2022/2023 2021/2021*/2022/2023        
Pál-Nemes Erzsébet Comp. proiecte, programe Consilier 2019 2019* 2020/2021/2022/2023 2019 2019*/2020/2021/2022/2023        
Palkó Emese Comp. de urmărire a asigurărilor obligatorii a locuințelor Referent 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/- 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/-        
Pál Emőke-Melinda Cabinetul primarului Inspector de specialitate 2021/-/ 2021/-/        
Pál Emese Comp.de evidenţa şi evaluarea patrimoniu Consilier 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Pál M. Szabolcs Mihály Comp. proiecte, programe Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Neamtu (Pană) Ruxandra-Gabriela Biroul juridic Consilier juridic 2018 2019 2020/2021/2022/ 2018/2019/2020/2021/2022/        
Pap Zita Comp.Regim Evidență Consilier 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Papp Csongor Secția Fotovoltaic Șef secție 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/- 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/-        
Pataki Zsuzsa Comp. buget şi administrativ Consilier 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Petrescu Daniel-Jean Comp. de urmărire, încasare, evidență Consilier 2018 /2019 2020/2021/2022/2023 2018/2019/2020/2021/2022/2023        
Prázsmáry Julia Comp. Constatare, Impunere, Control-persoane juridice Consilier 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2016 2016*/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Rákosi Ildikó Compartimentul de informare și consultare urbanistică a publicului Referent de specialitate 2016/2017 2018 2019 -2021/2022/2023 2016/2017 2018 2019 -2021/2022/2023        
Rápolti Katalin Comp.Audit Intern Auditor 2019 2019* 2020/2021/2022/2023 2019/2019*/2020/2021/2022/2023        
Richter Katalin-Ildikó Comp. financiar operativ Consilier 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/- 2016/2017/2018 2019/2020/2021/2022/-        
Sacară Laura-Cristina Comp. de relații cu publicul,informații, registratură Referent 2019/2020/2021/2022/2023 2019/2020/2021/2022/2023        
Sándor József Comp. de achiziții publice Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020 2021/2022/- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020 2021/2022/-        
Sándor Judith Comp. de emitere a autorizațiilor/desființare Referent de specialitate 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020 2021/2022/- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020 2021/2022/-        
Sándor Kinga Biroul administrație locală Referent de specialitate 2017 2018 2019 2020 2021/2022/2023 2017 2018 2019/2020 2021/2022/2023        
Simon Ildikó Biroul administrație locală Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 -2019 2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 -2019/2020/2021/2022/2023        
Simon (Pakucs) Enikő-Éva Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice Consilier 2010 2011 2012 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 010 2011 2012 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Simon Margareta Comp Ghiseu Unic Consilier 2023 2023        
Sinka Edit Serviciul contabilitate Referent 2018//2019* 2020/2021/2022/2023 /2023-2/- 2018/2019/2019*/2020/2021/2022/2023 /2023-2/-        
Stefan Szabolcs Biroul Achizitii Publice Consilier 2022/2023 2022/2023        
Sütő Csilla-Éva Comp. de urmărire, încasare, evidență Referent 2018/2019 2020 /2020-2/2021/2022/2023 2018/2019/2020 /2020-2/2021/2022/2023        
Szabaday Adrienne Biroul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice Consilier 2019 2020/2021/2022/2023 2019/2020/2021/2022/2023        
Szabó Andreea-Imelda Biroul juridic Consilier juridic 2020/2021/2022/- 2020/2021/2022/-        
Szabó Kinga Biroul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice Consilier 2019 2020/2021/2022/2023 2019/2020/2021/2022/2023        
Szabó Erika Biroul de evidenţa şi evaluarea patrimoniu Consilier 2021/2022/2023 2021/2022/2023        
Szabó Edit Comp. de urmărire, încasare, evidență Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2022-2/- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2022-2/-        
Szabó (Nagy) Ibolya-Erika Comp. de urmărire, încasare, evidență Referent 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Szabó Ildikó Comp. financiar operativ Consilier 2018 2019 2020/2021/2022/- 2018/2019/2020/2021/2022/-        
Szabo Szibil-Linda Comp. de relații cu asociațiile de proprietari Consilier 2020/2021/2022/2023 2020/2021/2022/2023        
Szabó Zsolt Comp. buget și administrativ Șef serviciu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Szakács József Mózes Comp. pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice Referent 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Szántó M. Viola Comp. de urmărire, încasare, evidență Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/-        
Száraz György Directia pentru monitorizarea SC și servicii comunitare de utilități publice Director executiv 2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Szász Mihály Comp. de urmărire, încasare, evidență Consilier 2022/2023 2022/2023        
Szép Miklós Biroul de evidenţa şi evaluarea patrimoniu Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Szép Tamás-Albert Comp. de protecție civilă, sănătate și securitate în muncă Referent 2020/2021/2021*/2021-2 2020/2021/2021-2        
Szmolka Edit Serviciul Elaborare Implementare Proiecte Consilier 2022/2023 2022/2023        
Tamás Tünde Biroul locativ, relații, contracte și administrare cimitir comun Șef birou 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Tatár Aladár Comp. Registrul Agricol Consilier 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Tentes Erika Comp. de relații cu publicul,informații, registratură Referent 2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Téglás Emilia Comp. de urmărire, încasare, evidență Consilier 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2018/2019/2020/2021/2022/2023        
Timár Klaudia Margit Comp. de Stare Civilă Referent 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Torjai István Kornel Comp. de Control și Inspecție Fiscală Consilier 2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Váta Tünde Comp.de urmărire, încasare, evidență Referent 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Veres A. István Árpád Comp. de dezvoltare, investiții Consilier 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Veress Ildikó Direcția economică Director executiv 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Veress Károly Béla Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului Consilier juridic 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/- 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/-        
Veres-Vitályos László Comp. Avizări şi Emitere a Certificatelor de Urbanism Consilier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 -2019 2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 -2019/2020/2021/2022/2023        
Vizi Zsolt Comp.de Emitere a Autorizțiilor/Desființare Consilier 2021/2021*/2022/2022-2/- 2021/2021*/2022/2022-2/-        
Vida Eleonóra Klaudia Comp.de urmărire, încasare, evidență Consilier 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Vitályos Júlia Comp. de audit intern Auditor intern 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Zsigmond Zsuzsa Comp.de urmărire, încasare, evidență Consilier 2017 2018 2019 2020/2021/2022/2023 2017 2018 2019/2020/2021/2022/2023        
Zsigmond Tünde Comp.de urmărire, încasare, evidență Referent 2023 2023