ro
 
Luni, 25. Septembrie 2023.

Rezultatele proiectului Simplificarea procedurilor administrative

03.10.2022

Municipiul Sfântu Gheorghe este beneficiarul proiectului „Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni la nivelul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe”, cod SMIS 126515, în baza contractului de finanțare nr. 319/25.02.2019, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA), cu obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Rezultatele proiectului:

  • Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate (229 de proceduri interne de lucru);
  • Servicii online accesibile gestionate exclusiv de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe prin Portal cetățeni (https://portal.sepsi.ro/auth/signin)
  • Procesele de administrare a documentelor digitalizate prin Sistem intern de management documente și fluxuri (ODOCS)

 

Rezultatele proiectului POCA