ro
 
Vineri, 05. Martie 2021.

Concurs de proiecte de management în vederea încredinţării managementului Casei de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

01.02.2021


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe organizează concurs de proiecte de management în vederea încredinţării managementului Casei de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna          

Înscrierea se face prin depunerea unei cereri la care se ataşează Mapa de concurs, precum şi Proiectul de management.

Termenul de depunere a documentaţiei de înscriere este: 22 februarie 2021, ora 16:00, la Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, situată pe strada 1. Decembrie 1918 nr. 2.

Condiţii de participare:

 • are cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
 • are capacitate  deplină de exerciţiu;
 • întruneşte condiţii de studii universiare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul de activitate al instituției; 
 • să aibe experienţă în  management de cel puţin 1 an;
 • cunoaşte limba română;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel mediu;
 • este atestat oficial în domeniul managementului, dobândit prin participare la cursurile special organizate de către Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii.  În caz contar, în termern de un an de la semnarea contractului de management se angajează să participe la cursurile de atestare, urmând ca ordonatorul principal de credite să asigure condiţiile financiare corespunzătoare  în bugetul Casei de Cultură ”Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe;
 • nu are condamnări penale pentru fapte ce le-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • să aibe minimum 3 ani de activitate în domeniul cultural;

Concursul de proiecte de management se va desfăşura astfel: 

 • etapa I: analizarea Proiectului de management, în perioada de 26 februarie – 05 martie 2021, la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
 • etapa II: interviu, în ziua de 8 martie 2021, începând de la orele 9:00, la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Actele necesare înscrierii la concursul de proiecte de management:

 1. curriculum vitae - Europass;
 2. documentul de identitate;
 3. diploma de studii;
 4. actele de stare civilă;
 5. ecartea de muncă (toate în copie xerox) – dacă este cazul;
 6. certificat de cazier judiciar (în original);
 7. diplomă/certificat/adeverință privind cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Caietul de Obiective

Anexă 1 la Caietul de Obiective

Anexă 2 la Caietul de Obiective

Anexă 3_1 la Caietul de Obiective

Anexă 3_2 la Caietul de Obiective

Anexă 4_5_6_7 la Caietul de Obiective

Regulamentul de organizare a concursului de proiecte de management

Anexă la Regulament - Grilă pontaj

Bibliografie

25.02.2021: Rezultate verificare dosare

Informaţii suplimentare:

- aferente Caietului de obiective, se pot solicita de la Casa de Cultură ”Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe (telefon/fax: 0267 352 460, e-mail muvhaz@kultura.ro)

- aferente Regulamentului de organizare şi desfăşurare al concursului de proiecte de management, se pot obţine de la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe,  la nr. telefon: 0267 316 957;