ro
 
Sâmbătă, 06. Martie 2021.

Concurs pentru ocuparea a cinci funcţii publice de execuție vacante

27.10.2020

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. Erege, nr. 19

 

Organizează concurs pentru ocuparea a cinci funcţii publice de execuție vacante după cum urmează:

 

Serviciul Beneficii Sociale, Compartiment Social:

- 1 funcţie publică de execuție de Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 386, lit. a, și art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor sociale, economice sau administrație publică;

- vechimea în specialitatea studiilor: minim 7 ani.

 

- 1 funcţie publică de execuție de Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 386, lit. a, și art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenței sociale;

- vechimea în specialitatea studiilor: minim 1 an.

 

Serviciul Beneficii Sociale, Compartiment Relații cu Publicul, Registratură:

- 1 funcţie publică de execuție de Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 386, lit. a, și art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor sociale, economice sau administrație publică;

- vechimea în specialitatea studiilor: minim 5 ani.

 

Serviciul Contabilitate, Finanțe, Administrativ, Compartiment Contabilitate, Finanțe:

- 1 funcţie publică de execuție de Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 386, lit. a, și art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;

- vechimea în specialitatea studiilor: minim 1 an.

 

Serviciul Juridic, Achiziții Publice, Resurse Umane, Compartiment Juridic, Achiziții Publice, Aprovizionare:

- 1 funcţie publică de execuție de Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 386, lit. a, și art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice;

- vechimea în specialitatea studiilor: minim 1 an.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe pagina web a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-312111). Date de contact: Hável Tünde, Consilier principal.

 

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe:

  • în data de 26.11.2020, ora 0900 proba scrisă
  • în data de 02.12.2020, interviul

 

* data publicării: 27 octombrie 2020

Anexe: