ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Amenajare terenuri de sport la Câmpul Frumos

2020-06-01 18:22:54

Având posibilitatea de a accesa fonduri europene prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Municipiul Sfântu Gheorghe a despus spre finanțare pe această axă proiectul intitulat Amenajare terenuri de sport - Câmpul Frumos care ulterior a fost acceptat spre finanțare.

 

Proiectul prevede crearea unei zone sportive în Câmpul Frumos care va cuprinde următoarele amenajări:

  • teren de minifotbal;

  • teren de baschet;

  • teren de padbol;

  • teren de badmington;

  • mese pentru tenis de masă;

  • platformă pentru echipamente fitness;

  • amenajare loc de joacă pentru copii

  • iluminat nocturn și imprejmuiri la toate terenurile;

  • amenajare trotuare, alei, platforme pietonale și platforme semicarosabile

  • dotarea cu echipamente fitness, echipamente pentru spațiul de joacă și mobilier urban: băncuțe, coșuri de gunoi..

 

Perioada de implementare a proiectului este: 26.03.2020 – 30.11.2021

 

Bugetul total al proiectului este 1.298.484,09 lei cu TVA, din care:

Total finanțare nerambursabilă 1.166.075,69 lei cu TVA

Total cheltuieli neeligibile 108.610,94 lei cu TVA

Total contribuție financiară proprie este 132.408,4 lei cu TVA care se compune din:

2% din totalul cheltuielilor eligibile: 23.797,46 lei cu TVA

100% din cheltuieli neeligibile: 108.610,94 lei cu TVA