ro
 
Miercuri, 19. Iunie 2024.

Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

2020-06-01 18:22:54

Conceput ca un proiect integrat și complementar, prin cele 9 componente ale sale, proiectul conține o serie de intervenții care privesc modernizarea transportului public urban, cum ar fi achiziția de 12 autobuze ecologice cu propulsie electrică, construirea unui nou depou în afara orașului, în incinta parcului industrial din Câmpul Frumos, modernizarea a peste 60 de stații de transport public și amenajarea unui capăt de linie în str. Berzei. Stațiile vor fi dotate cu panou de informare LCD, sistem de supraveghere video, WiFi, vor fi amplasate mai multe automate de bilete. Tot în vederea dezvoltării transportului public urban se va realiza un terminal la periferia sudică a orașului, vor fi reabilitate unele străzi pe care circulă în prezent și urmează să circule pe liniile extinse/modificate autobuzele (str. Fabricii, str. Gen. Grigore Bălan, str. Nicolae Iorga, str. Ciucului, str. Stadionului), și nu în ultimul rând va fi implementat un sistem de management al traficului, cu multe intersecții semaforizate, cu sistem de supraveghere video și colectare date, ce va permite monitorizarea în timp real al traficului și flotei de autobuze, respectiv informarea instantanee a călătorilor.

Aceste intervenții vor fi completate cu altele care facilitează mersul pe jos și cu bicicleta: reabilitarea unor trotuare (str. Păiș David, str. Lunca Oltului), contrucția unui pod pietonal și pentru bicicliști peste râul Olt (legând str. Lalelei și str. Mică), realizarea unei piste de cca. 7 km pentru bicicliști pe digul Oltului și punerea în funcțiune a unui sistem de închiriere biciclete (bike sharing). Toate aceste investiții sunt necesare pentru sporirea siguranței în trafic, facilitarea utilizării metodelor nepoluante de deplasare, ceea ce va rezulta scăderea emisiilor gazelor cu efect de seră și implicit va avea efect pozitiv asupra calității vieții locuitorilor urbei.

Proiectul, a cărui durată de implementare este de 36 de luni, va fi finanțat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – pentru municipii reședință de județ, Prioritatea de investiții 4.1. – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Valoarea totală se ridică la 127.202.904,33 lei, contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Sfântu Gheorghe este de 17.239.583,70 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 14.995.433,30 lei, cât și contribuția de 2.244.149,40 lei, adică 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul proiectului " Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila" consta in dezvoltarea unui sistem de transport public modern şi eficient, prin dezvoltarea infrastructurii si dotarii pentru transport public, implementarea/modernizarea unui sistem de management informatizat, construirea unui depou pentru vehicole de transport public, crearea/modernizarea/extinderea unei reţele coerente de piste/trasee de biciclete, dar şi prin crearea/modernizarea unor trasee/spaţii pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni. Astfel, se asigura premisele cele mai favorabile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părţi din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale, către transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare şi mersul pe jos. În acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier şi emisiile de echivalent CO2 în Municipiul Sfantu Gheorghe.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Implementarea unei strategii care conduce la scaderea emisiilor de dioxid de carbon prin eficientizarea si incurajarea folosirii mijloacelor de transport in comun (autobuze electrice), respectiv a transportului nemotorizat: biciclete si deplasarea pietonala.

  2. Amenajarea/modernizarea/extinderea unor piste pentru biciclete pe o distanta de 22,83 Km si amenajarea a 17 statii de inchiriere biciclete.

  3. Amenajarea /modernizarea a 13,64 km de trasee (trotuare) destinate traficului pietonal, precum si reabilitarea unui numar de 5 strazi (5,89 km total din care 0,89 km infrastructura rutiere pe care se suprapune banda separata pentru transportul public) destinate circulatiei transportului public.

  4. Modernizarea/ amenajarea a 64 statii de transport in comun pentru optimizarea conditiilor aferente transportului in comun.

  5. Construirea unui depou pentru transportul local.

  6. Cresterea numarului de persoane care folosesc transportul public de la 933613 (anul de baza), la 963655 (primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului).

  7. Amenajare pod peste raul Olt pe o lungime de 0,207 km pentru a facilita depasarea cu mijloace alternative de mobilitate (bicicletele sau deplasarea pietonala).

  8. Implementarea unui sistem de management informatizat al traficului.

  9. Achizitionarea unui numar de 12 autobuze electrice, ecologice.