ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu Program Prelungit „Kőrösi Csoma Sándor”

2020-06-01 18:22:54

Prin prezentul proiect se urmărește dezvoltarea pe plan local a unei infrastructuri de învățământ de calitate, incluziv și accesibil în vederea creșterii numărului de copii care beneficiază de educație preșcolară în formă organizată prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a actului educativ, și prin facilitarea accesului copiilor la o educație preșcolară de calitate sprijinind astfel și accesul părinților pe piața forței de muncă.

Se propun lucrări de demolare și de construire pentru reorganizarea funcțională a spațiilor existente, construcția adăpostind în contiunuare 3 săli de grădinițe cu toate anexele necesare funcționării adecvate: hol/spațiu de primire comun pentru cele 3 săli, grup sanitar pe sexe, oficiu de încălzire a hranei pentru copii, un izolator, birou administrativ, depozit. Se va extinde latura estică a construcției cu un corp de 30 mp adăpostind o sală de metodologie. Vor fi reorganizate accesele clădirii. Se propun lucrări de amenajări exterioare: sistematizare verticală, construirea unei împrejmuiri și porți, mobilarea unui teren de joacă și construirea unui depozit în colțul sud estic al parcelei.

Prin intervențiile propuse a se realiza: dezvoltarea infrastructurii educaționale prin reorganizarea funcțională și extinderea clădirii cu o nouă sală metodologică, sistematizarea verticală a terenului și amenajarea unui loc de joacă respectiv dotarea și echiparea sălilor de grădiniță, copiii vor putea beneficia de un spațiu mai mare, de o stare de confort ridicat și servicii educaționale îmbunătățite. Realizarea investiției va confera valoare adăugată procesului educaţional din cadrul grădiniței.

Prezentul proiect se implementează în baza contractului de finanțare nr. 5065/31.01.2020, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 31.01.2020–31.12.2021. Valoarea totală a proiectului este de 2.209.798,19 lei cu TVA, din care valoarea eligibilă nerambursabilă 2.165.212,22 lei. Contribuția proprie a municipiului este în cuantum de 44.585,97 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proietcului 397,97 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 44.188,00 lei.