ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Reabilitare termică la Liceul de Artă „Plugor Sándor”

2020-06-01 18:22:54

Prin implementarea proiectului „Reabilitare termică la Liceul de Artă „Plugor Sándor” din Municipiul Sfântu Gheorghe” cu nr. SMIS 117735 calitatea sistemului energetic la clădirea Liceului de Artă dinspre Piața Fântânii va fi îmbunătățit. Această intervenție va determina scăderea anuală a consumului de energie primară în cadrul liceului.

 

Măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirii includ izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea tâmplăriei exterioare, înlocuirea corpurilor de iluminat, montarea unei centrale termice noi iar pentru reducerea emisiilor poluante, consumul de energie primară, parțial va fi asigurat din surse regenerabile prin montarea panourilor solare și fotovoltaice.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și este implementat de către Municipiul Sfântu Gheorghe.

Valoarea totală a proiectului este 2.153.202,64 lei din care finanțarea nerambursabilă este 2.044.105,26 lei.

Proiectul se încadrează în Axa Prioritară 3.1.B - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Operațiunea Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.