ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică la Colegiul Național "Mihai Viteazul"

2020-06-01 18:22:54

Eficientizarea energetică a clădirii internat și sală festivități fac parte integrantă dintr-un proces ce vizează eficientizarea energetică a clădirilor publice și reducerea emisiilor de CO2 din oraș. Realizarea lucrărilor de intervenție la clădirile colegiului au ca scop creșterea performanței energetice a clădirilor, astfel încât consumul anual specific de energie calculată să scadă cu cel puțin 30%, în condiții de eficiență economică.

Totodată, prin introducerea surselor de energie regenerabilă – panouri fotovoltaice (clădire internat și sală festivități) și panouri solare (clădire internat) și prin măsurile de creștere a eficienței energetice și lucrările prevăzute a se realiza (sistem de iluminat LED, izolare termică a pereților exteriori, schimbarea tâmplariei exterioare/interioare, termo-hidroizolare acoperiș, reabilitare spațiu tehnic, sistem inteligent de contorizare, reabilitare spațiu tehnic , realizare centrală termică proprie, înlocuire/dotare cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, etc.) nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră va scădea cu cel puțin 77% la ambele clădiri. Impactul investiției asupra mediului înconjurator va fi una pozitivă nu numai prin scăderea emisiilor GES dar și prin înlocuirea azbocimentului din care este realizată învelitoarea clădirii. Condițiile de confort interior prin îmbunatățirea condițiilor de igienă și a confortului termic vor influența în mod pozitiv productivitatea și sănătatea elevilor și a personalului școlii, un aspect foarte important deoarece pe parcursul unui an școlar, 30% din timp își petrec în clădire.

Implementarea măsurilor de performanță energetică la ambele clădiri va contribui la dezvoltare durabilă a orașului, ce promovează ideea echilibrului între dezvoltarea economică, echitatea socială, utilizarea eficientă și conservarea mediului înconjurator.

Prezentul proiect se implementează în baza contractului de finanțare nr. 3089/11.09.2018, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 -Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 11.09.2018–30.11.2020. Valoarea totală se ridică la 7.162.742,71 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă 6.984.501,86 lei. Contribuția proprie în proiect a municipiului este în cuantum de 178.240,85 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului 142.540,85 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 35.700,00 lei.