ro
 

Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Grădiniţa cu program prelungit „Gulliver”

2020-06-01 18:22:54

Prin implementarea proiectului „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Grădiniţa cu program prelungit ”Gulliver”, str. Dealului nr.24” cu nr. SMIS 117734 calitatea sistemului energetic la Grădinița Gulliver va fi îmbunătățit. Această intervenție va determina scăderea anuală a consumului de energie primară în cadrul imobilului. Pe lângă măsurile conexe (refacerea șarpantei, termoizolarea planșeului, înlocuirea corpurilor de iluminat, etc), grădinița va avea o centrală termică nouă și pentru reducerea emisiilor poluante, consumul de energie primară, parțial va fi asigurat din surse regenerabile prin montarea panourilor solare și fotovoltaice.

 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și este implementat de către Municipiul Sfântu Gheorghe. Valoarea totală a proiectului este 1.590.952,73 lei din care finanțarea nerambursabilă este 1.404.306,55 lei.

 

Proiectul se încadrează în Axa Prioritară 3.1.B - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Operațiunea Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.