ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Amenajare parc în Cartierul Ciucului

2020-06-01 18:22:54

Dezvoltarea urbană durabilă prin regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane reprezintă o componentă cheie la nivelul politicilor locale. Realizarea prezentului proiect sprijină procesul de dezvoltarea urbană durabilă a comunității marginalizate din cartierul Ciucului. Beneficiarii direcți, populația municipiului cu importanță deosebită locuitorii marginalizați ai Cartierului Ciucului vor avea ocazia să folosească parcul reamenajat și să se implice în spațiul de socializare, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de viață, integrarea populației defavorizate și înglobarea lor în comunitate.

Principalele lucrări de intervenție care vor fi executate în cadrul implementării proiectului sunt:

- Împrejmuirea pe două laturi a terenului destinat să devină parc public.

- Parcul va fi traversat de două alei diagonale, urmărind traseul folosit si în prezent de locuitori. Restul suprafeței va fi acoperit cu gazon, cu excepția locului de joacă.

- Locul de joacă va fi extins într-un perimetru neregulat, mobilierul fiind recondiționat și completat cu piese noi.

- Paralel cu blocul de locuințe care mărginește amplasamentul spre sud, se va construi un val de pământ înierbat, cu planul ușor curbat, care va crea o barieră vizuală moderată între spațiul parcului și zona de locuit.

- Cele doua busturi vor fi reamplasate pe același socluri din piatră recondiționate. Poziționarea lor va fi centrală, în fața valului de pământ.

-Vor fi amenajate locuri de ședere de-a lungul aleilor diagonale care conduc spre intrarea din blocul estic.

- Se propune îmbogățirea plantației cu arbori de aceeași specie și cu arbori din alte specii autohtone pentru realizarea unei mai diverse compoziții de culoare și volum al frunzișurilor. Astfel, vegetația va da mai multă umbră și va purifica mai bine aerul.

- Iluminatul public se va realiza cu cinci stâlpi de înălțime medie amplasați în cele patru colțuri ale parcului si la intersecția celor două alei diagonale. Vor fi amplasate două corpuri de iluminat la intrările blocurilor de locuințe care mărginesc parcul înspre vest.

- La intersecția aleilor se va amplasa o fântâna cu apa de băut (cișmea).

- Se va proiecta colectarea excesului de apă pluvială și realizarea unui sistem automatizat de irigare a gazonului.

- Vor fi amenajate 15 locuri de parcare.

 

Prezentul proiect se implementează în baza contractului de finanțare nr. 5344/29.04.2020, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 29.04.2020–30.06.2021. Valoarea totală a proiectului este de 2.003.920,71 lei cu TVA, din care valoarea eligibilă nerambursabilă 1.584.592,31 lei. Contribuția proprie a municipiului este în valoare de 419.328,40 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proietcului 386.989,78 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 32.338,62 lei.