ro
 
Miercuri, 10. August 2022.

PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 77628/2019 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe - 21.09.2020

28/2019 - a - gestiunii - serviciului - de - transport - public - local - de - persoane - prin - curse - regulate - în - municipiul - Sfântu - Gheorghe, - încheiat - cu - MULTI-TRANS - SA - Sfântu - Gheorghe - - - 21092020 PROIECT D

ANUNŢ

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aduce la cunoştinţa publică în regim de urgenţă, iniţiativa viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba, referitoare la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 77628/2019 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.

Textul complet al proiectului de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, respectiv pe pagina web a instituţiei: www.sfantugheorgheinfo.ro., începând cu data de 21 septembrie 2020.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură sau la adresa de e-mail: tunde.balint@sepsi.ro, până la data de 01 octombrie 2020.

Proiect de hotărâre modificat
Referat