ro
 
Miercuri, 10. August 2022.

PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” nr. 4/2009, încheiat cu TEGA S.A. - 08.04.2021

2009, - încheiat - cu - TEGA - SA - - - 08042021 PROIECT D

ANUNŢ

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aduce la cunoştinţa publică cu procedură de urgență iniţiativa viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba, referitoare la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” nr. 4/2009, încheiat cu TEGA S.A.

Textul complet al proiectului de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, și pe pagina web a instituţiei: www.sfantugheorgheinfo.ro. începând cu data de 8 aprilie 2021.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură sau la adresa de e-mail: cecilia.benko@sepsi.ro, până la data de 19 aprilie 2021.

PROIECT DE HOTĂRÂRE