ro
 
Miercuri, 10. August 2022.

PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea și completarea HCL nr. 413/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021.

2020 - privind - stabilirea - impozitelor - şi - taxelor - locale - pe - anul - 2021 PROIECT D

ANUNŢ

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aduce la cunoştinţa publică în regim de urgență iniţiativa primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, referitoare la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ pentru modificarea și completarea HCL nr. 413/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021.

Textul complet al proiectului de hotărâre cu caracter normativ poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, respectiv pe pagina web a instituţiei: www.sfantugheorgheinfo.ro., începând cu data de 18 ianuarie 2021.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură sau la adresa de e-mail: kinga.sandor@sepsi.ro, până la data de 28 ianuarie 2021.

PROIECT DE HOTĂRÂRE