ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Comunicarea intenției pentru programarea căsătoriei

Cu 11 zile calendaristice înainte de data căsătoriei AVEŢI OBLIGAŢIA DE A VĂ PREZENTA PERSONAL în faţa ofiţerului stării civile, pentru a completa declaraţia de căsătorie şi a prezenta actele necesare.

Acte necesare:

  1. Actele de identitate, în original şi copie xerox

  2. Certificatele de naştere, în original şi copie xerox

  3. Certificatele medicale privind starea sănătăţii (prenupţiale), în original - valabile 14 zile

  4. Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare(dacă este cazul). Aceste acte pot fi:
    a) certificatul de deces al fostului soţ, în original şi copie xerox;
    b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie xerox;