ro
 
Miercuri, 10. August 2022.

INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 30 iunie 2022

DISPOZIŢIA NR. 818/2022
privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 30 iunie 2022, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani în favoarea Parohiei Romano-Catolice Sfântu Gheorghe nr. V.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării a două funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării cotizaţiei pe anul 2022 a municipiului Sfântu Gheorghe către Asociaţia “Asociaţia Vadon”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru reglementarea procedurilor aplicate de către furnizorul ajutorului de stat/de minimis pentru stoparea/recuperarea ajutorului de stat/de minimis aprobat pentru rezidenții Parcului Industrial “Sepsiipar”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe al apartamentului situat pe bld. gen. Grigore Bălan nr. 75, bl. A9, sc. C, et. 1, ap. 4, către Kozsok András.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a bunului imobil situat pe str. Gróf Mikó Imre nr. 4, bl. 1, sc. C, ap. 22, în favoarea chiriaşei Portik Edit-Rozália.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării unui apartament situat în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Váradi József.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării unui imobil situat în satul Țufalău, județul Covasna.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical situat în imobilul din str. Erege nr. 19, proprietate privată al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transcrierii Contractului de concesiune nr. 38388/21.09.2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Csiki Attila.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, satul Coșeni.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii contractului de prestări servicii pentru întreținerea și monitorizarea spațiilor verzi și al locurilor special amenajate pentru recreere la Baza de agrement Şugaş Băi.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe pe anul 2022.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reducerii capitalului social al societății URBAN - LOCATO SRL.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Actului constitutiv al MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor SEPSI PROTEKT SA Sfântu Gheorghe, pentru modificarea Actului constitutiv al SEPSI PROTEKT SA Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Realizarea Muzeului comunismului în imobilul din str. Kós Károly nr. 21” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate
pentru obiectivul de investiții „Colectare deșeuri SMART”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe, zona străzii Borvíz.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 3/20.06.2022 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Zonă agroindustrială” zona stației de epurare, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuințe” str. Albert Álmos, Gaál Sándor, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (CTATU) a municipiului SfântuGheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. dr. Grigore Păltineanu numitului Farkas Ábel, în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
24.- PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării Regulamentului privind Programul multianual „Susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe” aprobat prin H.C.L. nr. 415/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 261/2021 privind alocarea unei sume din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi Sic în toate competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 2021-2022, juniori și seniori, respectiv organizare evenimente și competiții sportive”, cu modificările ulterioare și aprobarea proiectului actului adițional nr. 2 la Contractul de finanțare secvențial nr. 5/441/1/04.01.2022 încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv SEPSI-SIC.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.
26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 263/2021 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Hockey Club Fenestela 68 ”Pregătirea si participarea echipei de hochei pe gheață seniori în campionatul național, divizia A și Cupa României, organizat de F.R.H.G România sezon competițional 2021-2021” și aprobarea proiectului actului adițional nr. 2 la Contractul de finanțare secvențial nr. 1207/1/06.01.2022 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv Fenestela 68.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.
27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociaţia Club Sportiv „Equites” în vederea organizării evenimentului „Zilele Sportive Sfântu Gheorghe 2022”, Ediția a XV-a
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.
28. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării HCL nr. 476/2021 privind aprobarea antemăsurătorii, a prețului de pornire la licitație pentru valorificarea materialului lemnos către persoane juridice, prețul materialului lemnos ce se va valorifica persoanelor fizice, a valorii lucrărilor silvice, precum și fundamentarea valorilor lucrărilor silvice din fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe necesare a se executa în anul 2022.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
29. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea declanşării procedurii de departajare pentru atribuirea a 13 autorizaţii taxi disponibile pentru transportul de persoane în regim de taxi.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
30. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării destinației unei locuințe din cadrul Centrului Social al Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
31. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
32. – DIVERSE.

ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 24 iunie 2022.

PENTRU PRIMAR

VICEPRIMAR

Toth-Birtan Csaba

CONTRASEMNEAZĂ

PENTRU SECRETAR GENERAL

Morar Edith