ro
 
Luni, 15. August 2022.

INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 31 AUGUST 2009


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro


NR. 34645/27.08.2009

INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 31 AUGUST 2009, orele 0900, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Strategia de Dezvoltare Locală: Bună guvernare şi parteneriat.”
Prezintă : Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

2. DIVERSE.                                                                                                          PENTRU PRIMAR
                                                                                                               VICEPRIMAR
                                                                                                        Sztakics Éva-Judit