ro
 

INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 10 AUGUST 2009


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro

NR. 32275 /06.08.2009
INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 10 AUGUST 2009, orele 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a unui teren, situat pe str. Borviz fn. în vederea construirii de locuinţe pentru tineri.
Prezintă : Antal Árpád - András, primar.

2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii privind proiectul „Reabilitarea şi consolidarea integrală a corpului „A” din complexul de clădiri al Liceului Teoretic Mikes Kelemen din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Sztakics Éva - Judt, viceprimar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor technico – economici a Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţie - Locuinţe de serviciu din str. Ţigaretei.
Prezintă : Antal Árpád - András, primar.

4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii Bucureşti a unui teren situat pe str. Vânătorilor fn. în vederea construirii unui bazin de înot.
Prezintă : Antal Árpád - András, primar.

5. DIVERSE.

     PRIMAR
       Antal Árpád - András