ro
 

INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 22 MAI 2009


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro

NR. 20.696/20.05.2009
INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 22 MAI 2009, orele 12,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. – PROIECT DE HOTĂRÂREprivind stabilirea duratei dreptului de administrare a Universităţii „Babeş – Bolyai ” Cluj Napoca asupra imobilului „Centrala termică Simeria IV”.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

2. – PROIECT DE HOTĂRÂREprivind transmiterea dreptului de administrare a unui imobil în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

3. – PROIECT DE HOTĂRÂREprivind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

4. – DIVERSE

                                                                                                               PRIMAR
                                                                                                      Antal Árpád - András