ro
 
Miercuri, 10. August 2022.

INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 09 APRILIE 2009


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
       PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro
NR. 13.803/03.04.2009


INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 09 APRILIE 2009, orele 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. – PROIECT DE HOTĂRÂREprivind trecerea Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék” Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în subordinea Consiliului Judeţean Covasna şi încheierea unui contract de parteneriat între cele două autorităţi.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Teatrului “Tamási Áron” pe anul 2009.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Teatrului “Andrei Mureşanu” pe anul 2009.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune” pe anul 2009.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Casei de Cultură Municipală pe anul 2009.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Direcţiei Poliţia Comunitară pe anul 2009.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Căminului “Zathureczky Berta” pe anul 2009.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2009.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Asociaţiei „Míves”, subvenţionat din bugetul local, pe anul 2009.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor instituţiilor de învăţământ pe anul 2009.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ pe anul 2009.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local, pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale, pe anul 2009.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

13. – PROIECT DE HOTĂRÂREprivind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.

14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea unui teren situat pe str. Gróf Mikó Imre, nr. 7.
Prezintă : Sztakics Éva – Judit, viceprimar.

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind administrarea păşunilor, organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2009.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

16. – PROIECT DE HOTĂRÂREprivind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂREprivind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor şcolare şi a laboratoarelor la Grupul Şcolar Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit viceprimar.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind conferirea titlului onorific "PRO URBE" unor persoane din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la conferirea post mortem a titlului onorific "PRO URBE".
Prezintă: Antal Árpád-András primar

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii în vederea obţinerii avizului prealabil de oportunitate întocmit în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Mild Zoltán, consilier.

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2009.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

22. – DIVERSE.
    

                                                                                                                                    PRIMAR
                                                                                                                           Antal Árpád - András