ro
 
Miercuri, 10. August 2022.

INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 30 MARTIE 2009

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.roNR. 11.435/19.03.2009

INVITAŢIE
 


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 30 MARTIE 2009, orele 12,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Crearea şi amenajarea spaţiilor verzi din strada Cimitirului, Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Crearea şi amenajarea spaţiilor verzi din strada Cimitirului, Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie „Reabilitarea şi echiparea Cantinei Sociale din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului  „Reabilitarea şi echiparea Cantinei Sociale din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de acest proiect.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Amenajare parcaje subterane şi supraetajate pentru autoturisme din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Amenajare parcaje subterane şi supraetajate pentru autoturisme din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Restaurarea, refuncţionalizarea Casei Bene din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Restaurarea, refuncţionalizarea Casei Bene din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Amenajarea spaţiilor pietonale din centrul istoric al Municipiului Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Amenajarea spaţiilor pietonale din centrul istoric al Municipiului Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar pe anul 2008.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.
 
14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2009.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.
 
15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea comisiei de cenzori şi numirea unui cenzor supleant la S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.
 
16. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.
 
17. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Consiliul de conducere a asocierii înfiinţate cu S.C. COMERŢ ŞI SERVICII „MINERVA” S.R.L. pe baza H.C.L. nr. 68/2007
Prezintă : Sztakics Éva - Judit viceprimar.
 
18. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.
 

19. - DIVERSE
                                                                                                                                 PRIMAR

                                                                                                Antal Árpád - András