ro
 
Miercuri, 24. Februarie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 177/2007 privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

27.09.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 177/2007
privind desemnarea preşedintelui de şedinţă  al Consiliului Local al Municipiului
Sfântu Gheorghe

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate Nr. IN. 6348/2007 al Biroului Administraţiei Locale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

            În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. UNIC – Se desemnează preşedinte de şedinţă pentru luna OCTOMBRIE 2007 dl. consilier Kató Béla,iar în cazul lipsei acestuia, d-na consilier Keresztély Irma.


Sfântu Gheorghe, la 27 septembrie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ
Kalamár György Tibor                                                              SECRETAR
                                                                                       Kulcsár Tünde