ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 148/2007 cu pivire la stabilirea componenţei nominale a delegaţiilor, care se vor deplasa în oraşul Kecskemét – Republica Ungară

10.08.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 


HOTĂRÂREA NR. 148/2007
cu pivire la stabilirea componenţei nominale a delegaţiilor, care se vor deplasa în oraşul Kecskemét – Republica Ungară

 

            Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 5260/2007 al Biroului Administraţie Locală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere şi invitaţia primită din partea d-lui dr. Zombor Gábor, primarul oraşului Kecskemét din Republica Ungară;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;                     

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind adminstraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. Se aprobă delegaţia, care va lua parte la festivităţile „Hirös Hét” organizate în oraşul Kecskemét, în perioada 28 – 30 august 2007, în următoarea componenţă nominală:

1. Solomon Ioan, consilier local;

2. Latzin Gábor, consilier local;

3. Ördög Lajos, consilier local;

ART. 2. Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 10 august 2007.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ
Ferenczi István                                               SECRETAR
                                                               Kulcsár Tünde