ro
 
Luni, 01. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 147/2007 privind prelungirea contractului de credit bancar tip linie de credit, contractat de S.C. TEGA S.A.

10.08.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 147/2007
privind prelungirea contractului de credit bancar tip linie de credit, contractat de  S.C. TEGA S.A.

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Referatul nr. IN 5430/2007 al S.C. TEGA S.A.;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC  1139/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor art. 111 alin. (2) lit. f şi art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale –  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. – Se aprobă prelungirea cu un an al contractului de credit (tip linie de credit) nr. 488/06.08.2003, în valoare de 110.000,00 lei, contractat de la B.C.R. Sucursala Sfântu Gheorghe de către S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, în condiţiile de garantare aprobate prin H.C.L. nr. 206/2005.

ART. 2. – Cu semnarea contractului de prelungire a contractului se mandatează preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

Sfântu Gheorghe, la 10 august 2007

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ
Ferenczi István                                                   SECRETAR
                                                                    Kulcsár Tünde