ro
 
Luni, 25. Ianuarie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 108/2007 privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

31.05.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 


HOTĂRÂREA NR. 108/2007
privind desemnarea  preşedintelui de şedinţă  al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

 

            Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Administraţiei locale nr. IN 3601/2007;

            În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. UNIC – Se desemnează preşedinte de şedinţă pentru luna iunie 2007, d-na consilier Balogh Klára,iar în cazul lipsei acesteia, dl. consilier Ferenczi István.

 

Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
  Bajcsi Tiberiu                                                            SECRETAR
                                                                              Kulcsár Tünde