ro
 
Luni, 25. Ianuarie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 82/2007 privind conferirea titlului

23.04.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

   HOTĂRÂREA NR. 82/2007
privind  conferirea titlului "PRO URBE" unor persoane din municipiul
Sfântu Gheorghe

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate Nr. IN 2727/2007 al Biroului Administraţiei Locale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură, ştiinţă şi sport, precum şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            În baza H. C. L. Nr. 25/1997 cu privire la instituirea titlului “PRO URBE”;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 46 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. UNIC. - Se conferă Titlul onorific "PRO URBE” 2007 următoarelor persoane:

                        1. – Dr. Georgescu Ioana;

                        2. – Gazda László;

                        3. – Kisgyörgy Zoltán;

                        4. – Czikó Árpád.

 

Sfântu Gheorghe, la 23 aprilie 2007.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ

       Albert Ildikó Anikó                                                                 SECRETAR

                                                                                                 Kulcsár Tünde