ro
 
Miercuri, 10. August 2022.

HOTĂRÂREA NR. 25/2007 privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

16.02.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 

HOTĂRÂREA NR. 25/2007

            privind desemnarea  preşedintelui de şedinţă  al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe


            Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Administraţiei locale nr. IN 807/2007;

            În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE


ART. UNIC – Se desemnează preşedinte de şedinţă pentru luna martie 2007, d-na consilier Tankó Paraschiva.

Sfântu-Gheorghe, la 16 februarie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

            Szén Zoltán                                                          SECRETAR

                                                                                     Kulcsár Tünde