ro
 
Luni, 15. August 2022.

HOTĂRÂREA NR. 24/2007 privind revocarea H.C.L. nr. 228/2006 privitoare la aprobarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Pro Ţinutul Secuiesc -Szövetség a Székelyföldért Egyesület”

16.02.2007 2007

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 24/2007

          privind revocarea H.C.L. nr. 228/2006 privitoare la aprobarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Pro Ţinutul Secuiesc – Szövetség a Székelyföldért Egyesület”

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;

            Având în vedere Circulara nr. IN 7190/20.12.2006 al Instituţiei Prefectului – judeţul Covasna;

            Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi a Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile art. 1207 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 228/13.12.2006 privitoare la aprobarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Pro Ţinutul Secuiesc – Szövetség a Székelyföldért Egyesület”.

            ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Administraţiei Locale din cadrul instituţiilor de învăţământ din municipiul Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 16 februarie 2007.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ

                        Szén Zoltán                                 SECRETAR

                                                                         Kulcsár Tünde