ro
 
Sâmbătă, 22. Ianuarie 2022.

HOTĂRÂREA NR.  376/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna noiembrie 2021

28.10.2021
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  376/2021

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna noiembrie 2021

         

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 68072/2021 al Compartimentului Administraţie Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. UNIC – Se alege preşedinte de şedinţă pentru luna noiembrie 2021 domnul consilier Kolcza István, iar în cazul lipsei acestuia, doamna consilier Kondor Ágota.

Sfântu Gheorghe, la 28 octombrie 2021.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kolcza István

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó