ro
 
Luni, 25. Ianuarie 2021.

HOTĂRÂREA NR  342/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna noiembrie 2020

05.11.2020

 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  342/2020

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al

Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna noiembrie 2020

         

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 61.100/2020 al Compartimentului Administraţie Locală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. UNIC – Se alege preşedinte de şedinţă pentru luna noiembrie 2020, domnul consilier Ambrus Zsombor, iar în cazul lipsei acestuia, domnul consilier Comăneci Liviu-Vasile.

Sfântu Gheorghe, la 05 noiembrie 2020.

 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               CONTRASEMNEAZĂ

       Ambrus Zsombor                                Pentru SECRETAR GENERAL

                                                                                Morar Edith