ro
 
Luni, 25. Ianuarie 2021.

HOTĂRÂREA NR  336/2020 pentru aprobarea modificării HCL nr. 371/2019 privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Consultativ a Casei de Cultură ”Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

05.11.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  336/2020

pentru aprobarea modificării HCL nr. 371/2019 privind aprobarea

componenţei nominale a Consiliului Consultativ a Casei de Cultură ”Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 60.939/2020 al Cabinetul Primarului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Ordinul Prefectului județului Covasna nr. 276/2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere HCL nr. 371/2019 privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Consultativ a Casei de Cultură ”Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. 7 lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

 ART. 1. – Se aprobă modificarea articolului 1 din HCL nr. 371/2019 privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Consultativ al Casei de Cultură ”Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, și va avea următorul cuprins:

”ART. 1. – Se aprobă componența Consiliului Consultativ al Casei de Cultură ”Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, după cum urmează:

  1. Damian Diana – manager interimar, Casa de Cultură ”Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe;
  2. Zsigmond József – consilier local;
  3. Dancs Árpád – profesor;
  4. Szabaday Rudolf – inginer, corist;
  5. Dr. Péter Sándor – profesor;
  6. Péter Mária Csilla – economist;
  7. Nagy Zoltán – inspector de specialitate, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe.”

ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri de încredinţează managerul interimar al Casei de Cultură ”Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe și Biroul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 noiembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               CONTRASEMNEAZĂ

        Ambrus Zsombor                               Pentru SECRETAR GENERAL

                                                                                Morar Edith