ro
 
Luni, 25. Ianuarie 2021.

HOTĂRÂREA NR  335/2020 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administrație ale instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

05.11.2020
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  335/2020

privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administrație ale instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 60.646/2020 al Cabinetului Primarului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Ordinul Prefectului județului Covasna nr. 276/2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna;

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 189/2008 a Guvernului României privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului României nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. 7 lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE        

ART. 1. - Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile administrative ale instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, după cum urmează:

a) în consiliul administrativ al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, d-na Vargha Fruzsina, viceprimar.

b) în consiliul administrativ al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, dl Comăneci Liviu-Vasile, consilier local.

c) în consiliul administrativ al Casei de cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, dl Zsigmond József, consilier local.

ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri de încredinţează Cabinetul Primarului și Biroul pentru Învăţământ și Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi managerii instituţiilor de cultură specificate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Sfântu Gheorghe, la 05 noiembrie 2020.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ

      Ambrus Zsombor                                 Pentru SECRETAR GENERAL

                                                                                  Morar Edith