ro
 
Miercuri, 10. August 2022.

HOTĂRÂREA NR. 189/2022 privind aprobarea depunerii cererilor de finanțare și a cheltuielilor legate de proiecte pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe din municipiul Sfântu Gheorghe

24.05.2022
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 189/2022

privind aprobarea depunerii cererilor de finanțare și a cheltuielilor legate de proiecte pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe din municipiul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35423/2022 al Serviciului Elaborare, Implementare Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Planul național de redresare și reziliență al României, aprobat de Consiliul UE;
Având în vedere Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;
Având în vedere Acordurile asociațiilor de proprietari: Asociația de proprietari Central 15 nr. 35429/23.05.2022, Asociația de proprietari Zona Culturii nr. 35430/23.05.2022; nr. 35431/23.05.2022 și nr. 35438/23.05.2022, Asociația de proprietari Gödri Ferencz 1 nr. 35432/23.05.2022, Asociația de proprietari Principală 23 nr. 35433/23.05.2022 și nr. 35435/23.05.2022, Asociația de proprietari Ciucului 59 nr. 35434/23.05.2022, Asociația de proprietari Dalia nr. 35436/ 23.05.2022, Asociația de proprietari Váradi József 13 nr. 35437/23.05.2022;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – (1) Se aprobă depunerea de către municipiul Sfântu Gheorghe a cererii de finanțare pentru proiectul Lucrări de reabilitare termică la bl. 1, sc. A,B,C,D,E,F, strada Gróf Mikó Imre nr. 4, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului național de redresare și reziliență (PNRR), în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, precum și a cheltuielilor legate de proiect în cuantum de 17,574,039.00 lei (inclusiv TVA).
(2) Descrierea sumară a investiției constituie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – (1) Se aprobă depunerea de către municipiul Sfântu Gheorghe a cererii de finanțare pentru proiectul Lucrări de reabilitare termică la bl. 13, sc. A,B,C,D, strada Kossuth Lajos nr. 10, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului național de redresare și reziliență (PNRR), în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, precum și a cheltuielilor legate de proiect în cuantum de 8,084,057.94 lei (inclusiv TVA).
(2) Descrierea sumară a investiției constituie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – (1) Se aprobă depunerea de către municipiul Sfântu Gheorghe a cererii de finanțare pentru proiectul Lucrări de reabilitare termică la bl. 2, sc. A,B,C,D,E, strada Kossuth Lajos nr. 1, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului național de redresare și reziliență (PNRR), în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, precum și a cheltuielilor legate de proiect în cuantum de 9,665,721.45 lei (inclusiv TVA).
(2) Descrierea sumară a investiției constituie anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – (1) Se aprobă depunerea de către municipiul Sfântu Gheorghe a cererii de finanțare pentru proiectul Lucrări de reabilitare termică la bl. 1, strada Gödri Ferenc nr. 1, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului național de redresare și reziliență (PNRR), în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, precum și a cheltuielilor legate de proiect în cuantum de 1,230,182.73 lei (inclusiv TVA).
(2) Descrierea sumară a investiției constituie anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. – (1) Se aprobă depunerea de către municipiul Sfântu Gheorghe a cererii de finanțare pentru proiectul Lucrări de reabilitare termică la bl. 2, sc. A,B, strada Elevilor nr. 2, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului național de redresare și reziliență (PNRR), în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, precum și a cheltuielilor legate de proiect în cuantum de 2,530,661.62 lei (inclusiv TVA).
(2) Descrierea sumară a investiției constituie anexa nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. – (1) Se aprobă depunerea de către municipiul Sfântu Gheorghe a cererii de finanțare pentru proiectul Lucrări de reabilitare termică la bl. 8, sc. A,B,C, strada Romulus Cioflec nr. 1, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului național de redresare și reziliență (PNRR), în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, precum și a cheltuielilor legate de proiect în cuantum de 5,623,692.48 lei (inclusiv TVA).
(2) Descrierea sumară a investiției constituie anexa nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 7. – (1) Se aprobă depunerea de către municipiul Sfântu Gheorghe a cererii de finanțare pentru proiectul Lucrări de reabilitare termică la bl. 5, sc. A, B, strada Romulus Cioflec nr. 6, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului național de redresare și reziliență (PNRR), în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, precum și a cheltuielilor legate de proiect în cuantum de 2,108,884.68 lei (inclusiv TVA).
(2) Descrierea sumară a investiției constituie anexa nr. 7 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 8. – (1) Se aprobă depunerea de către municipiul Sfântu Gheorghe a cererii de finanțare pentru proiectul Lucrări de reabilitare termică la bl. 4, sc. A,B, strada Romulus Cioflec nr. -, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului național de redresare și reziliență (PNRR), în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, precum și a cheltuielilor legate de proiect în cuantum de 2,343,205.20 lei (inclusiv TVA).
(2) Descrierea sumară a investiției constituie anexa nr. 8 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 9. – (1) Se aprobă depunerea de către municipiul Sfântu Gheorghe a cererii de finanțare pentru proiectul Lucrări de reabilitare termică la bl. 2, sc. A,B,C,D, strada Váradi József nr. 90A, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului național de redresare și reziliență (PNRR), în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, precum și a cheltuielilor legate de proiect în cuantum de 6,326,654.04 lei (inclusiv TVA).
(2) Descrierea sumară a investiției constituie anexa nr. 9 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 10. – (1) Se aprobă depunerea de către municipiul Sfântu Gheorghe a cererii de finanțare pentru proiectul Lucrări de reabilitare termică la bl. 3, sc. A,B,C,D,E,F,G, strada Mihai Viteazul nr. 2, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului național de redresare și reziliență (PNRR), în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, precum și a cheltuielilor legate de proiect în cuantum de 16,226,696.01 lei (inclusiv TVA).
(2) Descrierea sumară a investiției constituie anexa nr. 10 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 11. – Se aprobă contribuția proprie în proiecte a municipiului Sfântu Gheorghe la toate cheltuielile care exced valoarea maximă eligibilă a proiectelor sus-menționate, reprezentând cheltuieli neeligibile pentru asigurarea implementării, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice aferente fiecărui proiect în cauză.
ART. 12. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, d-nul Toth-Birtan Csaba, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Municipale și Direcția Generală de Dezvoltare, Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 24 mai 2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Toth-Birtan Csaba

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă