ro
 

Dăm valoare rablei tale


Municipiul Sfântu Gheorghe acordă solicitanților, conform HCL 72/2021, o sumă de 3.000 de lei pentru fiecare autoturism pentru transport de persoane cu o capacitate de 2-7 locuri, predat la un Centru autorizat de casare/colectare autovehicule, care a fost înmatriculat de cel puțin 5 ani în Municipiul Sfântu Gheorghe, și s-a aflat în proprietatea acestora de cel puțin 3 ani. Solicitanții pot fi persoane fizice sau juridice care au domiciliul/sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe.

Scopul Programului constă în eliminarea din trafic a autoturismelor uzate mai vechi de 10 ani, poluatoare ale mediului, care ocupă de cele mai multe ori domeniul public și așa supraaglomerat. Persoanele fizice sau juridice interesate trebuie să depună sau să trimită prin mail la adresa petitii@sepsi.ro o cerere completată și semnată. Formularul cererii poate fi ridicat de la registratură sau descărcat de pe site-ul primăriei (click AICI). Cererea semnată (care conține și declarațiile solicitate), va fi însoțită de o copie a cărții de identitate a solicitantului, sau – în cazul companiilor – o copie a Actului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și copiile cărții de identitate și certificatului de înmatriculare ale autovehiculului. Ultimele două trebuie semnate „conform cu originalul” de către solicitant. În cazul trimiterii prin mail documentele se expediează fotografiate sau scanate.

Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să aibă domiciliul stabil/sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe;
  • să nu aibă restanțe de plată la bugetul local;
  • să declare pe propria răspundere că nu a obținut și/sau nu a depus pentru autovehicolul introdus în acest program acte pentru a obține vouchere în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național;
  • se angajează că în următorii 3 ani nu va achiziționa autoturism mai vechi de 5 ani, în caz contrar va returna municipiului Sfântu Gheorghe suma de 3000 lei, obținută ca beneficiar al acestui program.

În termen de 8 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, aprobarea sau respingerea acesteia va fi comunicată în scris solicitantului.

Proprietarii vor preda autoturismul la un Centru autorizat de casare/colectare autovehicule în termen de 90 de zile de la primirea comunicării privind aprobarea cererii. Autoturismul trebuie predat conținând cumulativ toate componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor autovehicolului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație).

Suma de 3000 de lei va fi virată de către Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe în contul bancar indicat de beneficiar, în termen de 15 zile de la predarea de către acesta a certificatului care atestă casarea autoturismului, eliberat de Centrul autorizat de casare/colectare autovehicule. La Primărie va rămâne doar copia certificatului de casare, originalul se returnează solicitantului deoarece inițierea radierii din evidențele fiscale locale, respectiv scoaterii din circulație din evidențele poliției este obligația proprieterului.

16.04.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

23.04.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

29.04.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

07.05.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

14.05.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

21.05.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

28.05.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

04.06.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

11.06.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

18.06.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

25.06.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

02.07.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

09.07.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

16.07.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

23.07.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

30.07.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

06.08.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

13.08.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

20.08.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

27.08.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

03.09.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

10.09.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

17.09.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

24.09.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

08.10.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

15.10.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

22.10.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

29.10.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

05.11.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

12.11.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

19.11.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

26.11.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

03.12.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

10.12.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

17.12.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

24.12.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

31.12.2021: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

07.01.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

14.01.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

21.01.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

28.01.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

04.02.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

11.02.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

18.02.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

25.02.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

04.03.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

11.03.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

18.03.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

25.03.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

01.04.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

08.04.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

21.04.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

29.04.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

06.05.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

13.05.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

23.05.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

27.05.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

10.06.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

20.06.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

01.07.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

15.07.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

22.07.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

28.07.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

05.08.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

16.08.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

24.08.2022. Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

01.09.2022. Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

09.09.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

22.09.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

07.10.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

14.10.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

28.10.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

04.11.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

18.11.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

25.11.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

09.12.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

16.12.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

29.12.2022: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

06.01.2023: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

16.01.2023: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

20.01.2023: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

06.02.2023: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

10.02.2023: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

17.02.2023: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

03.03.2023: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

10.03.2023: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

17.03.2023: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

27.03.2023: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

06.04.2023: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

21.04.2023: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

02.05.2023: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

15.05.2023: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

22.05.2023: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

26.05.2023: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

09.06.2023: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

16.06.2023: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

23.06.2023: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

06.07.2023: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program

14.07.2023: Rezultatul evaluării cererilor de participare la Program