ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură


Persoane de contact:
Kiss Tünde, consilier - tunde.kiss@sepsi.ro
Tentes Erika, referent - petitii@sepsi.ro
Sacară Laura Cristina, referent - laura.sacara@sepsi.ro 
Cojocaru Katalin, referent - katalin.cojocaru@sepsi.ro 
Trucki Julianna, curier
Orbán Mária, curier

Date contact

Număr telefon: +40 267 315 611
strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, biroul 1, 


Prezentarea activităţii biroului:

Registratură generală: Primirea și înregistrarea pe calculator a corespondenţei zilnice.

 • Compartimentul de Resurse Umane
 • Direcția de Gospodărire Comunală: ocuparea domeniului public, cereri pentru tăierea arborilor de pe domeniul public, cereri pentru obţinerea de arbuşti ornamentali şi gard viu pentru înfrumuseţarea domeniului public, cereri pentru rezolvarea iluminatului public în toate zonele din oraş, cerei pentru aprobarea desfacerii carosabilului, afişarea anunţurilor pentru obţinerea avizului mediu
 • Compartimentul de Protecţie Civilă, Sănătate și Securitatea în muncă
 • Serviciul Juridic
 • Comisia pentru aplicarea Legii 18/1991
 • Compartimentul Administraţie Locală
 • Direcția Economică
 • Compartimentul de Audit Intern
 • Compartimentul de Administrare Pășuni, Păduri
 • Compartimentul de Autoritate tutelară
 • Verificarea dosarelor pentru semnarea procesului verbal de vecinătate
 • Direcția Urbanism
 • Direcția Patrimoniu
 • Compartimentul pentru Autorizarea activităților economice
 • Direcția de Proiecte, Strategii, Cultură
 • Distribuirea Monitoarelor Oficiale
 • Distribuirea corespondenţei d-lui Primar, Secretar și Viceprimari


Probleme urbanistice:

 • Primirea, înregistrarea şi verificarea conţinutului documentaţiei depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism, autorizaţie de construire şi autorizaţie de demolare conform Legii nr.50/1991
 • Înregistrarea documentaţiilor depuse conform Legii nr.15/2002

Înregistrarea petiţiilor şi a reclamaţiilor:

 • Înregistrrea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, propunerilor, urmărirea şi trimiterea răspunsurilor în termenul prevăzut de lege
 • Clasarea şi arhivarea petiţiilor

Probleme economice:

 • Primirea şi înregistrarea pe calculator corespondenţei repartizată spre rezolvare serviciului economic, urmărirea ca cererile de autorizare în baza HCL nr.87/2017 să fie completate corect, iar documentele anexate să fie în concordanţă cu specificul fiecărui obiect de activitate în parte şi cu datele din cerere
 • Probleme legate de atribuirea în proprietatea deţinătorilor a unor terenuri în baza Legii fondului funciar nr.18/1991, a Legii nr.169/1997 şi a Legii nr.1/2000, a diferitelor cereri de păşuni, precum şi de închiriere, concesionare terenuri
 • Înregistrarea încheierilor judecătoreşti CF în vederea intabulării unor terenuri