ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Compartimentul Proiecte, Programe


Persoane de contact:

Buja Béla-Gergely, şef birou – gergely.buja@sepsi.ro 

Pál Szabolcs-Mihály, consilier - szabolcs.pal@sepsi.ro 

Antal Delin-Ionela, consilier - delin.antal@sepsi.ro

Pál-Nemes Erzsébet, consilier – erzsebet.palnemes@sepsi.ro 

Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 116

Fax: +40 267 316 365

Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 10

 

Prezentarea activităţii biroului:

Compartimentul Proiecte, Programe îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr.339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ–teritoriale judeţene şi locale, având atribuţii legate de elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii finanţărilor şi managementul proiectelor

 

Activitatea Biroului de Proiecte, Programe:

  • Coordonarea, organizarea şi derularea activităţii de identificare, selectare şi procurare a surselor informaţionale referitor la programele UE sau a altor surse externe / interne de finanţare;

  • Identificarea, selectarea şi centralizarea ofertelor şi studiilor de proiecte cu posibilităţi de finanţare, întocmirea portofoliului de proiecte prioritare, pregătirea procedurilor de accesare a fondurilor structurale;

  • Coordonarea, organizarea şi derularea tuturor activităţilor legate de întocmirea, implementarea şi urmărirea proiectelor.