ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

Compartimentul de Registru Agricol


Persoane de contact:

Deák Emőke, consilier

Tatár Aladár, consilier

Deák Iringó, consilier


Date contact:

E-mail: registrulagricol@sepsi.ro 
Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 140
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 4

Programul de lucru cu publicul:
  • Luni - Vineri: 8:00 – 12:00

Prezentarea activităţii biroului:

- Completarea şi ţinerea la zi a Registrelor agricole;
- Stabilirea categoriei de impozitare a terenurilor agricole;
- Eliberarea unor extrase după registrul agricol sau adeverinţe pentru obţinerea subvenţiilor agricole;
- Întocmirea și eliberarea atestatelor de producător agricol și a carnetelor de
comercializare a produselor din sectorul agricol;
- Alte adeverinţe după registrele agricole, participare în derularea unor acţiuni sau campanii agricole;
- Atribuţii legate de aplicarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan;
- Facilitarea realizării unor politici agrare.

Obligațiile cetățenilor privind registrul agricol