ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Compartimentul de Protecţie Civilă și Sănătate


Persoană de contact:

Császár József - Flórián


Date contact:
Număr telefon: +40 267 315 959, 0722 590 930
Fax: +40 267 315 959
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 37

Prezentarea activităţii biroului:


În cazul Compartimentului de Protecţie Civilă, Securitate şi Sănătate în Muncă, Informaţii Clasificate, se desfăşoară trei tipuri de activităţi distincte:

1. Protecţia populaţiei şi a bunurilor în situaţii de urgenţă sau în caz de conflict armat. Activitatea de protecţie civilă cuprinde:
- organizarea structurilor de decizie şi executive în cazul situaţiilor de urgenţă sau conflict armat;
- identificarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi întocmirea planurilor de răspuns la acestea;
- pregătirea populaţiei, a structurilor de decizie şi de intervenţie pentru a acţiona promt şi planificat în vederea reducerii numărului de victime şi a pagubelor materiale în cazul situaţiilor de urgenţă sau conflict armat;
- culegerea de date şi crearea unei baze de date privind resursele şi logistica folosibilă în caz de situaţii de urgenţă.
Aceste activităţi sunt reglementate prin Legea 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, Legea 307/2006 privind apărarea incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi multe alte acte legislative specifice fiecărui tip de risc posibil generator de situaţii de urgenţă.

2. Identificarea, prevenirea şi eliminarea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor. În acest sens:
- se face evaluarea posturilor de lucru din punct de vedere a riscurilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi se întocmesc instrucţiuni proprii pentru evitarea lor;
- se instruiesc salariaţii şi persoanele care execută lucrări în incinta instituţiei;
- se achiziţionează echipamente de protecţie;
- se organizează anual, controlul medical de medicina muncii pentru toţi salariaţii.
Activitatea de securitate şi sănătate în muncă se desfăşoară în baza Legii 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative din domeniu.