ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Compartimentul de Audit Intern


Persoane de contact:


Vitályos Júlia, auditor - julia.vitalyos@sepsi.ro

Rápolti Katalin, auditor - katalin.rapolti@sepsi.ro


Date contact:

Număr telefon: +40 267 314 443, +40 267 316 957  ► interior 132
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 36

Prezentarea activităţii biroului:


În conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern: “Auditul public intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice. Ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare”.

Atribuţiile compartimentului de audit public intern sunt:
- elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul UCAAPI;
- efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
- informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
- raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
- în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudiciu, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate.