ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Sfântu Gheorghe Sprijină Sportul 2024

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Publicat în: Monitorul Oficial – Partea a VI-a, Anul 192 (XXV), nr. 47, pg. 3

 

Municipiul Sfântu Gheorghe, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeţul Covasna, cod fiscal 4404605, tel. 0267 316 957, invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul sport.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2024 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: 400.000 lei din bugetul local, pentru domeniul sport
  3. Durata proiectelor: până în data de 13.12.2024.
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 12.04.2024, ora 15:00
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna.
  6. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 15.04.2024 - 19.04.2024.

Documentaţia selecţiei ofertelor din domeniul sport pe anul 2024 poate fi procurată de la biroul nr. 17 al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în zilele de luni–vineri, între orele 8:00-15:00, precum şi de pe pagina de web www.sfantugheorgheinfo.ro.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267-316901/133, sau prin e-mail la adresa levente.kolumban@sepsi.ro

 

Hotărârea nr. 232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe “SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”, cu modificările și completările ulterioare.

Cerere de finanțare - formular

Regulament actualizat

Rezultate - 2018

Rezultate - 2019

Rezultate - 2020

Rezultate - 2021

Rezultate - 2022

Rezultate - 2023

Rezultate - 2024

Formular - pentru decont

Declarație - pentru decont