ro
 
Vineri, 12. Iulie 2024.

Anunț de participare: Proiecte pentru domeniul tineret 2024

Anunţ de participare

Publicat în: Monitorul Oficial – Partea a VI-a, Anul 192 (XXV), nr. 32, pg. 3.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeţul Covasna, cod fiscal 4404605, tel. 0267 316 957, invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul tineret.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul tineret pe anul 2024 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 100.000 lei, pentru domeniul tineret. 
3. Durata proiectelor: anul 2024, până în data de 31.12.2024.
4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 21.03.2024, ora 15.00.
5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Biroul pentru Tineret din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe , municipiul Sfântu Gheorghe, strada Kőrösi Csoma Sándor nr. 5, judeţul Covasna.
6. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare, în perioada: 28.03.2024 - 05.04.2024

Documentaţia selecţiei ofertelor din domeniul tineret pe anul 2024 poate fi procurată de la biroul pentru Tineret al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe (str. Kőrösi Csoma Sándor, nr. 5), în zilele de luni–vineri, între orele 8:00-16:00, precum şi de pe pagina de web www.sfantugheorgheinfo.ro. Informaţii suplimentare la telefon nr. 0787588012 sau prin e-mail la adresa zsolt.balogh@sepsi.ro.

HOTĂRÂREA NR. 281/2013 pentru instituirea Programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”

HOTĂRÂREA NR. 508/2023

Anexa 1 - Formular de înscriere

Anexa 10 - Opisul documentelor depuse

Alte documente

Regulament

Rezultate
Contestațiile se pot depune în termen de 2 zile lucrătoare de la afișare, în Biroul pentru Tineret (str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 5).